(Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēde 2019.gada 6. februārī. Foto: Valsts kanceleja)

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome (NTSP) – koordinē un organizē trīspusējo sociālo dialogu starp darba devēju organizācijām, valsts institūcijām un arodbiedrībām, lai saskaņotu šo organizāciju intereses sociālajos un ekonomiskajos jautājumos, tādejādi garantējot sociālo stabilitāti valstī. NTSP nolikums.

Valdības puses vadītājs ir Ministru prezidents Krišjānis Kariņš, darba devēju puses vadītājs ir Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) prezidents - Vitālijs Gavrilovs un arodbiedrību puses vadītājs ir Latvijas Brīvo arodbiedrību (LBAS) priekšsēdētājs Egils Baldzēns. 

Trīspusējam sociālajam dialogam ir liela nozīme politikas lēmumu izstrādē, pieņemšanā un ieviešanā, īpaši jautājumos par darba tirgu, darba likumdošanu un sociālo drošību. NTSP un tās apakšpadomēs tiek izskatīti dažādi sociālie jautājumi, lai vienotos par visām iesaistītajām pusēm atbilstošāko lēmumu. 2004.gada 1.oktobrī Latvijas Darba devēju konfederācijas prezidents Vitālijs Gavrilovs, Ministru prezidents Indulis Emsis un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs Pēteris Krīgers parakstīja trīspusējo vienošanos par sociāli ekonomisko partnerību.

NTSP uz paritātes pamatiem veido valdības, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības izvirzītie pārstāvji. No katras dalībpuses ir izvirzīti deviņi pārstāvji, tai skaitā katras dalībpuses vadītājs.

 

NTSP pārstāvji no valdības puses:

 • Ministru prezidents (valdības pārstāvju grupas vadītājs);
 • labklājības ministrs (valdības pārstāvju grupas vadītāja vietnieks);
 • ekonomikas ministrs;
 • finanšu ministrs;
 • veselības ministrs;
 • vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs;
 • Izglītības un zinātnes ministrs;
 • tieslietu ministrs;
 • satiksmes ministrs.

NTSP struktūrā ir izveidotas arī desmit apakšpadomes:

 • Budžeta un nodokļu politikas trīspusējās sadarbības apakšpadomes
 • Darba lietu trīspusējā sadarbības apakšpadome (DLTSA)
 • Sociālās drošības apakšpadome (SDA)
 • Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadome (PINTSA)
 • Veselības aprūpes nozares apakšpadome (VANA)
 • Transporta un sakaru nozares trīspusējās sadarbības apakšpadome (TSNTSA)
 • Vides aizsardzības lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome (VALTSA)
 • Reģionālās attīstības trīspusējās sadarbības apakšpadome (RAPLTSA)
 • Sabiedriskās drošības apakšpadome
  Nolikums
 • Konkurētspējas un ilgtspējas trīspusējās sadarbības apakšpadome
   

NTSP sēdes notiek vienu reizi divos mēnešos, kā arī vajadzības gadījumā tiek rīkotas ārkārtas sēdes.

 

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretariāts:

Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV - 1520
E-pasts: ntsp@mk.gov.lv
Telefons - 67082949