Atbalsta sistēma bērnu iespējamo attīstības problēmu noteikšanai un novēršanai

Latvijā tiks ieviesta atbalsta sistēma bērniem, lai laicīgi atpazītu vai novērstu dažādus attīstības traucējumus.

Visi bērni Latvijā saņems speciāli izstrādātu attīstības novērtējumu no sava ģimenes ārsta, saviem vecākiem un pirmsskolas pedagoga.

Ar šo atbalsta sistēmu būs iespējams:

  • noteikt bērnu attīstības problēmu un risku cēloņus jau pirms tie ir kļuvuši izteikti redzami vai ir par vēlu tos novērst;
  • ņemot vērā bērna vajadzības, laicīgi sniegt atbalstu attīstības problēmu risināšanai.