TAP portāls

Šī gada 9. septembrī darbu sāka Vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls (TAP portāls) – elektroniska valdībā izskatāmo dokumentu un datu aprites Valsts informācijas sistēma. Tas nozīmē, ka turpmāk institūciju izstrādātie tiesību akti, kuri tiks izskatīti valdībā, “ceļos” elektroniski vienotā sistēmā. Savukārt sabiedrībai tas sniegs plašākas iespējas sekot līdzi tiesību aktu izstrādei visos tās posmos. Līdz ar TAP portāla ieviešanu tiek sperts solis ceļā uz Latvijas e-Valdību.

Tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu izstrāde un aprite vienuviet, bez intensīvas dokumentu plūsmas vairākos kanālos, labojumiem un komentāriem daudzos atsevišķos dokumentos – TAP portāla izveide iezīmē jaunu pieeju, konceptuāli atsakoties no dokumenta kā publiskās pārvaldes procesu un informācijas organizācijas rīka un tā vietā izmantojot pašu informāciju. Tas veicinās efektīvāku, caurspīdīgāku un kvalitatīvāku valsts pārvaldes tiesību aktu izstrādi, saskaņošanu, apstiprināšanu un kontroli, kas notiks vienotā sistēmā. Pateicoties TAP portālam, būtiski tiks uzlabota sabiedrības līdzdalības vide un stiprināti atvērtās pārvaldības principi. Šī projekta ietvaros izveidots arī Valsts kancelejas pirmais e-pakalpojums “Sabiedrības līdzdalība tiesību aktu izstrādē”,” pauž TAP portāla projekta vadītāja Signe Rudzīte.

Viena no Valsts kancelejas pamatdarbības funkcijām ir organizatoriski nodrošināt Ministru kabineta darbu, organizējot Ministru kabineta sēdes, nodrošināt Ministru kabineta dokumentu sagatavošanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai procesuālajai kārtībai un pārvaldīt Ministru kabineta lietvedību. TAP portāla projekta īstenošana šīs funkcijas palīdzēs veikt efektīvāk; tas ir arī viens no Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa vadītās valdības rīcības plāna uzdevumiem.

TAP portāls darbosies kā plaša informācijas datu bāze par valdības topošajiem un pieņemtajiem lēmumiem, kur ikvienam vienuviet būs ērti pieejami visi tiesību aktu projekti, to saturs, iesaistīto pušu, sabiedrības viedoklis par konkrēto tiesību aktu un informācija par tiesību akta virzību.

Pašlaik iedzīvotājiem, kuri vēlas piedalīties tiesību akta izstrādē, ir jāapmeklē nozares ministrijas tīmekļvietne un tajā jāatrod diskusiju dokuments jeb paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām. Tas nozīmē, ka iedzīvotājam ir jāpārzina ministriju kompetence un regulāri jāpārbauda, vai to tīmekļvietnē nav publicēti šādi paziņojumi. Apkopotā veidā saraksts ar aktuālajiem sabiedrības līdzdalības paziņojumiem pieejams Valsts kancelejas tīmekļvietnē, taču tur pieejami tikai tiesību aktu projektu nosaukumi – detalizēta informācija par to saturu tik un tā jāmeklē nozaru ministriju tīmekļvietnēs. Līdz ar TAP portālu arī šī joma kļūs sakārtotāka, jo visu nozaru tiesību akti, kas nodoti sabiedrības līdzdalībai, atradīsies vienuviet, kopā ar visu skaidrojošo informāciju un iespēju TAP portālā iesaistīties tiesību akta projekta izstrādē.

Ikvienam interesentam TAP portālā iespējams atrast ar tiesību akta izstrādi saistītu informāciju – anotāciju, pielikumus, atzinumus, izziņas u. c. –, izņemot ierobežotas pieejamības informāciju. Savukārt autorizējoties TAP portālā ar Latvija.lv, iespējams arī piedalīties tiesību akta izstrādē un izteikt savu viedokli.

“Modernizējot tiesību aktu izstrādes procesu, Valsts kanceleja sper nozīmīgu soli, lai pilnībā to elektronizētu un būtiski uzlabotu procesa pārskatāmību un atklātību tiesību aktu izstrādē. TAP portāls novērsīs virkni līdzšinējo problēmu – izkliedētu un neviendabīgu tiesību aktu projektu izstrādes, saskaņošanas un apstiprināšanas procesu, lielu neautomatizētu darbību apjomu, uzdevumu izpildes kontroles sadrumstalotību un apgrūtinātu sabiedrības līdzdalību,” skaidro Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis.

Arī pašiem tiesību aktu izstrādātājiem TAP portāls nodrošinās iespēju strādāt efektīvāk, vienkāršāk un ērtāk. Tas palīdzēs ikdienas darbus paveikt ātrāk, ievērojami samazinot rutīnas darbiem (informācijas pārkopēšanai, noformēšanai, pārsūtīšanai utt.) patērētās darba stundas un tā vietā vairāk laika veltot satura veidošanai un pilnveidošanai. Portāla darba vide piedāvā tiesību aktu projektu izstrādes sagataves un palīdzības rīkus, kas sinhronizē informācijas ievadīšanu dažādās informācijas vidēs – tiesību akta projektā, anotācijā, izziņā un atzinumā.

“Jaunajā portālā informācija tiks radīta, uzkrāta, apstrādāta un izplatīta elektroniski, visi dati tiks strukturēti uzkrāti TAP portālā un vēlāk centralizēti nodoti glabāšanai Latvijas Nacionālajā arhīvā. Visa informācija par tiesību akta projekta dzīves ciklu no idejas rašanās, darba uzdevuma, sabiedrības iesaistīšanas, starpinstitucionālās saskaņošanas, līdz lēmuma pieņemšanai Ministru kabinetā un Saeimā vai publicēšanai “Latvijas Vēstnesī” un kontrolei par tā izpildi būs pieejama vienuviet, nevis sadrumstalota dažādās sistēmās vai vietnēs,” stāsta Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītājas vietnieks Viktors Sidorenkovs, TAP portāla biznesa procesu pārvaldnieks.

Līdz ar TAP portāla izveidi, modernizējot valsts pārvaldē jau vairāk nekā 19 gadus izmantoto sistēmu “e-Portfelis”, tiks pilnveidots Ministru kabineta sēžu organizēšanas un lēmumu pieņemšanas process. Tas ļaus Ministru kabineta locekļiem un citiem sēžu dalībniekiem ērti un vienuviet iepazīties ar sēdē izskatāmo jautājumu sagatavošanas vēsturi, fiksēt individuālo balsojumu, ja tāds noticis, kā arī pievienot atsevišķos viedokļus par izskatāmo jautājumu. 

Vairāk informācijas par TAP portāla projektu meklējiet Valsts kancelejas tīmekļvietnē

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēto Vienoto tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālu (TAP portālu) izstrādājusi Valsts kanceleja ciešā sadarbībā ar visu ministriju pārstāvjiem.

Santa Jirgensone

Ministru kabineta preses sekretāre
santa.jirgensone [at] mk.gov.lv