TAP portāls Valsts kanceleja Līdzdalība
TAP portāls

Vairāk nekā trešā daļa Latvijas iedzīvotāju jau ir iesaistījusies kādu sabiedrībai būtisku jautājumu publiskā apspriešanā, liecina pētījuma* rezultāti. Vienlaikus aptaujātie pauž, ka caurskatāmi procesi un elektroniski pieejami pakalpojumi veicinās aktīvāku sabiedrības līdzdalību un interesi iesaistīties sabiedrības līdzdalības aktivitātēs.

Valsts kancelejas nesen veiktā Latvijas iedzīvotāju aptauja liecina, ka vairāk nekā puse jeb 53% iedzīvotāju par galveno modernu valsts pārvaldi raksturojošu iezīmi uzskata valsts pārvaldē notiekošo procesu un lēmumu pieņemšanas caurskatāmību. Par vienlīdz nozīmīgu 52% iedzīvotāji uzskata iespēju iedzīvotājiem saņemt sniegtos pakalpojumus ērtā, vienkāršā un pašiem piemērotā veidā. Kā būtisku faktoru aptaujātie norāda arī valsts pakalpojumu pieejamību digitāli – to izceļ 48%.

Iedzīvotāji, kas jau lietojuši TAP portālu tā darbības pirmajos mēnešos, visvairāk vēlējušies uzzināt, kādi jautājumi iekļauti Ministru kabineta sēžu darba kārtībā. Vairāk nekā puse iepazinušies ar Ministru kabineta sēžu protokoliem, bet katrs trešais sekojis līdzi publiskajā apspriešanā esošajiem tiesību aktu dokumentiem. Katrs piektais ir pieteicies jaunumu saņemšanai par tieši sev interesējošu tiesību aktu izstrādi, kas mudina domāt, ka iesaiste projektos, kas skar gan mūsu ikdienas komfortu, gan sabiedriskās aktivitātes un izglītību, arvien pieaugs.

Aptaujas rezultāti liecina, ka katrs sestais iedzīvotājs, kas līdz šim ir iesaistījies kādu sabiedrībai būtisku jautājumu publiskā apspriešanā, ir paudis viedokli un vērtējumu tieši tiesību aktu projektu izstrādes procesā.

“Pārliecība par to, ka paustais viedoklis tiks izvērtēts, ir nozīmīgs faktors, kas veicina sabiedrības locekļu iesaisti jautājumu apspriešanā un sava viedokļa paušanā – to apliecinājuši 56% aptaujas dalībnieku. Teju pusi aptaujāto iesaistīties un paust viedokli mudina arī iesaistes vienkāršība un ērtums, kas ir bijis viens no būtiskākajiem Vienotā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāla (TAP portāla) izveides pamatnosacījumiem,” komentē TAP portāla projekta vadītāja Signe Rudzīte, aicinot ikvienu apskatīt un izmēģināt TAP portālu, piedalīties aktuālo tiesību aktu projektu publiskajā apspriešanā un sniegt savu ieguldījumu labākas un pārdomātākas nākotnes veidošanā.

TAP portāls savu darbību sāka šā gada septembrī. Tā ir digitāla valdībā izskatāmo dokumentu un datu aprites informācijas sistēma. Portāla izveides mērķis ir ar digitalizācijas palīdzību vienkāršot institūciju izstrādāto dokumentu apriti, padarīt lēmumu procesu caurskatāmāku un efektīvāku un veicināt aktīvu sabiedrības līdzdalību valsts pārvaldes procesos. Portāls dod iespēju katram Latvijas iedzīvotājam aktīvi iesaistīties sabiedrības līdzdalības aktivitātēs un elektroniski piedalīties aktuālu tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu sabiedriskajā apspriešanā. Autorizējoties TAP portālā ar Latvija.lv, ir iespējams arī piedalīties šo projektu izstrādē un izteikt savu viedokli.

TAP portāla izveide ir būtisks solis uz sabiedrības līdzdalības veicināšanu valsts pārvaldē un arī uz Latvijas e-Valdību. Procesu caurskatāmība un iesaistes ērtums sniedz lietotājiem pārliecību, ka to devums un iesaiste ir nenovērtējama valsts pārvaldes procesos, un mūsdienīga pieeja, kurā optimāli izmantotas pieejamās tehnoloģijas, ir īsākais ceļš uz pilsoniski aktīvas sabiedrības veidošanos.

Vairāk informācijas par TAP portāla projektu meklējiet Valsts kancelejas tīmekļvietnē.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēto Vienoto tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālu (TAP portālu) izstrādājusi Valsts kanceleja ciešā sadarbībā ar visu ministriju pārstāvjiem.

TAP portāls

Santa Jirgensone

Ministru kabineta preses sekretāre
santa.jirgensone [at] mk.gov.lv