TAP portāls

Vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls (TAP portāls) uzsāka darbu 2021. gada 9. septembrī un šobrīd jau gadu darbojaselektroniska valdībā izskatāmo dokumentu sagatavošanas un apstiprināšanas datu aprites sistēma. TAP portāls nodrošina sabiedrības iesaistīšanu lēmumu pieņemšanas procesā, normatīvo aktu izstrādes un valdībā pieņemto lēmumu caurredzamību.

TAP portāls darbojas kā plaša informācijas datu bāze par valdības topošajiem un pieņemtajiem lēmumiem, kurā ikvienam ir:

  • pieejami visi tiesību aktu projekti un ar tiem saistītie dokumenti (ja to saturs nav klasificēts);
  • iespēja līdzdarboties tiesību aktu projektu izstrādē un sniegt savu viedokli;
  • uzskatāmi redzama katra tiesību akta virzība.

Līdz ar TAP portāla ieviešanu, normatīvo aktu izstrādes jomā notiek pāreja no dokumentiem uz strukturētiem datiem. TAP portāla pirmā gada laikā valsts pārvalde ir kļuvusi mūsdienīgāka un normatīvo aktu tapšanas process caurskatāmāks, turklāt tas norisinās vienotā platformā, kas ir viens no projekta būtiskākajiem mērķiem. TAP portāls nodrošina valdības, ministriju un institūciju darbu neatkarīgi no situācijas, arī attālinātā režīmā jebkurā pasaules vietā, kur it interneta pieslēgums, kas ietver arī elektronisku dokumentu parakstīšanu.

TAP portālam ir svarīga loma pilsoniskas sabiedrības attīstības procesā. Tas sniedz sabiedrības līdzdalības iespējas, kas aktīvi tiek izmantota – iedzīvotāji sniedz atzinumus, izmantojot TAP portāla publisko e-pakalpojumu “Tiesību aktu projektu sabiedriskā apspriešana”. Gada laikā 4586 iedzīvotāji ir izteikuši viedokli 4941 reizes un 62 reizes ir saņemti pieteikumi diskusijām vai apspriedēm.

Raugoties uz portāla attīstības gaitu, TAP portāla projekta vadītāja Valsts kancelejā Signe Rudzīte saskata arvien jaunu inovāciju iespējas normatīvo aktu izstrādes procesā: “Pārejot no dokumentiem uz datiem, paveras plašas iespējas situāciju modelēšanai un mākslīgā intelekta pielietošanai normatīvo aktu izstrādē.”

TAP portāla pilnveidošanai ir plānota 2. kārta, kas tiks realizēta nākamajā ERAF plānošanas periodā. Kā daži no būtiskākajiem uzlabojumiem būs  pāreja no dokumentiem uz datiem, iekļaujot visus tiesību aktu veidus, kā arī pilnīga atteikšanās no dokumenta. Tāpat plānota būtiska sabiedrības līdzdalības iespēju pilnveidošana.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēto TAP portālu izstrādāja Valsts kanceleja ciešā sadarbībā ar visu ministriju pārstāvjiem un VSIA “Latvijas Vēstnesi”.

Ar projektu detalizētāk var iepazīties Valsts kancelejas tīmekļvietnē.

Ineta Magone

Konsultante
ineta.magone [at] mk.gov.lv