Valsts kanceleja

Valsts kanceleja sadarbībā ar Rīgas Juridisko augstskolu šī gada 8. jūnijā organizēja paneļdiskusiju “Ieguldījumu aizsardzība Eiropā pēc Eiropas Savienības Tiesas sprieduma lietā C-284/16 “Slovākijas Republika pret Achmea BV””. Paneļdiskusija tika organizēta, lai valsts pārvaldē strādājošos, tiesību zinātņu studentus, akadēmiķus, praktiķus un citus interesentus iepazīstinātu ar Eiropas Savienības Tiesas spriedumu “Slovākijas Republika pret Achmea BV” un diskutētu par šī sprieduma sekām attiecībā uz ieguldījumu aizsardzības tiesībām Eiropas Savienībā.

Atklājot paneļdiskusiju, dalībniekus uzrunāja Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis un Satversmes tiesas priekšsēdētāja, Rīgas Juridiskās augstskolas profesore, Latvijas Republikas pārstāve Pastāvīgajā Arbitrāžas Tiesā Ineta Ziemele. Jānis Citskovskis uzsvēra, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai starptautiskie praktiķi un akadēmisko aprindu pārstāvji tiktos un apspriestu jaunākos notikumus starptautiskajās ieguldījumu tiesībās. Savukārt Ineta Ziemele runā vērsa uzmanību uz nepieciešamību veicināt patiesu un vienlīdzīgu dialogu starp dažādas tiesību sistēmas pārstāvošām tiesām – Eiropas Savienības Tiesu, Eiropas Savienības dalībvalstu tiesām un starptautiskajām tiesām.

Diskusijā tika ieskicēts jomas praktiķu un starptautisko publisko tiesību ekspertu redzējums par sprieduma sekām, kā arī pārstāvēts Eiropas Komisijas, Slovākijas un Eiropas Savienības tiesību ekspertu viedoklis. Paneļdiskusija sniedza ļoti noderīgu ieskatu problēmjautājumos, kas saistīti ar spriedumā ietverto atziņu piemērošanu praksē, taču uz daļu no jautājumiem par šī sprieduma ietekmi ieguldījumu strīdos Eiropas Savienības iekšienē atbildēt varēs tikai pēc tam, kad dalībvalstu tiesas un starptautiskās ieguldījumu šķīrējtiesas būs sniegušas savu sprieduma un tā seku interpretāciju.

Diskusijas noslēgumā izskanēja viedoklis, ka to Eiropas Savienības ieguldītāju interesēs, kuri tuvākajā nākotnē plāno pret kādu Eiropas Savienības dalībvalsti vērsties starptautiskā ieguldījumu šķīrējtiesā, būtu jānogaida un jāizmanto citi pieejamie tiesību aizsardzības līdzekļi.    

Paneļdiskusijā piedalījās starptautisko publisko tiesību, starptautisko ieguldījumu tiesību un Eiropas Savienības tiesību eksperti - Dr. Angel Dimopuls (Karalienes Marijas koledža), Dr. Ričards Haps (advokātu biroja “Luther” partneris), Bartons Legums (advokātu biroja “Dentons” partneris Parīzes birojā), Tomašs Liptaks (Slovākijas Finanšu ministrija), Dr. Mārtiņš Paparinskis (Londonas Universitātes koledža) un Tomass Vīdmans (Eiropas Komisijas Finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgus savienības ģenerāldirektorāts). Paneļdiskusiju vadīja Valsts kancelejas juriste Dr. Ilze Dubava un Rīgas Juridiskās augstskolas docente Dr. Inese Druviete.

Pasākumu informatīvi atbalstīja žurnāls “Jurista Vārds”.

 

Sabīne Spurķe
Valsts kanceleja
Komunikācijas departaments
Ministru kabineta preses sekretāre
67082919; 20604166
sabine.spurke@mk.gov.lv