Valsts kanceleja

Latvija ir iesniegusi pieteikumu par šķīrējtiesas sprieduma anulēšanu lietā UAB „E energija” (Lietuva) pret Latvijas valsti, ko 2017. gada 22. decembrī pieņēma Starptautiskā ieguldījumu strīdu izskatīšanas centra (ICSID) šķīrējtiesa. Lietā tika izskatīta UAB “E energija” prasība pret Latvijas Republiku, kas iesniegta saskaņā ar 1996. gada 7. februāra Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību (Lietuva – Latvija BIT).

ICSID reģistrēja Latvijas pieteikumu par sprieduma anulēšanu 2018. gada 4. septembrī. Anulēšanas tiesvedību veiks ad hoc komiteja trīs personu sastāvā, kuras no ICSID Arbitru ekspertu grupas iecels ICSID Administratīvās padomes priekšsēdētājs.

Šķīrējtiesas sastāvā bija P. M. Patoči (Paolo Michele PATOCCHI) (Šveice), S. Vordsvorts (Samuel WORDSWORTH) (Lielbritānija) un A. Rainišs (August REINISCH) (Austrija).  Šķīrējtiesa uzskatīja, ka Latvija ir pārkāpusi Lietuvas-Latvijas BIT, un noteica samaksāt UAB „E energija” kompensāciju par zaudējumiem. Profesors A. Rainišs šķīrējtiesas spriedumam pievienoja atsevišķās domas, kas atšķīrās no pārējo šķīrējtiesnešu secinājumiem jautājumā par šķīrējtiesas izmaksu sadalījumu.

Latvijas Republiku anulēšanas procesā pārstāv Valsts kanceleja un „Freshfields Bruckhaus Deringer LLP”.

 

Sabīne Spurķe
Ministru kabineta preses sekretāre
67082919; 20604166
sabine.spurke@mk.gov.lv