Valsts kanceleja

Latvija efektīvas valsts interešu pārstāvības rezultātā no Indreka Kuivallika (Indrek Kuivallik) atguvusi tiesvedības izdevumus 1,28 miljonu eiro apmērā, kas radušies starptautiskās šķīrējtiesas procesā "Winergy" lietā, un atgūtie finanšu līdzekļi ir ieskaitīti valsts budžetā.

2014. gada 12. novembrī Indreks Kuivalliks uzsāka starptautisko šķīrējtiesas procesu pret Latviju Pastāvīgajā Arbitrāžas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību, kas stājās spēkā 1996. gada 23. maijā.

Starptautiskais šķīrējtiesas process tika uzsākts, jo Indreks Kuivalliks apgalvoja, ka Latvijas Republika pārkāpusi minēto starptautisko līgumu, ietekmējot tā ieguldījumus vēja enerģijas ražošanā. Latvijas pārstāvji stingri iebilda pret prasību, argumentējot, ka Indreks Kuivalliks mēģina izmantot starptautiskajā līgumā noteikto, lai izvairītos no vispārējā tiesvedības procesa, tādējādi kaitējot Latvijai. 

Saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Starptautisko tirdzniecības tiesību komisijas (UNCITRAL) šķīrējtiesas noteikumiem tika izveidots Starptautiskās šķīrējtiesas tribunāls triju tiesnešu sastāvā. Šķīrējtiesas procesa laikā 2015. gada nogalē I. Kuivalliks atsauca visas prasības pret Latviju un piekrita samaksāt Latvijas tiesvedības izdevumus. 2016. gada februārī šķīrējtiesas tribunāls, ievērojot pušu vienošanos par tiesvedības izdevumu atlīdzināšanu, pieņēma spriedumu, nosakot pienākumu I. Kuivallikam atmaksāt Latvijai visas tiesvedības izmaksas, kas radušās šķīrējtiesas procesa laikā.

Neskatoties uz panākto vienošanos un tribunāla spriedumu, I. Kuivalliks tomēr neveica maksājumu Latvijas Republikai. 2016. gada jūlijā Latvija vērsās Igaunijas tiesā ar prasību panākt tiesāšanās izdevumu atmaksu no Kuivallika, un 2016. gada augustā tika paziņots Latvijai labvēlīgs spriedums, nosakot, ka šķīrējtiesas spriedums ir izpildāms Igaunijā. Latvija īstenoja visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu šķīrējtiesas sprieduma izpildi, un līdz ar to no I. Kuivallika tika saņemts maksājums pilnā apmērā. 

Izpildes procesa laikā valsti pārstāvēja Valsts kanceleja sadarbībā ar "Freshfields Bruckhaus Deringer LLP" (Parīze) un "Sorainen" juridisko biroju (Igaunija).

Informāciju sagatavoja:
Sabīne Spurķe
Valsts kanceleja
Komunikācijas departaments
Ministru kabineta preses sekretāre
Tel.: 67082919, mob. tel. 20604166
E-pasts: sabine.spurke@mk.gov.lv