Valsts kanceleja
Temīda

Šā gada 24. martā Starptautiskā ieguldījumu strīdu izskatīšanas centra (turpmāk – ICSID) šķīrējtiesas tribunāls nāca klāja ar spriedumu, kurā tika nolemts neturpināt šķīrējtiesas procesu lietā Nr. ARB/17/5 Jevgeņijs Kazmins pret Latviju (Eugene Kazmin v. Republic of Latvia) un piedzīt no Jevgeņija Kazmina par labu Latvijas valstij visus ar šķīrējtiesas procesu saistītos izdevumus aptuveni 3,4 milj. eiro apmērā.

Šķīrējtiesas process lietā tika formāli uzsākts 2017. gada 3. februārī, kad Jevgeņijs Kazmins vērsās ICSID ar lūgumu uzsākt šķīrējtiesas lietu pret Latvijas Republiku, balstoties uz 1997. gada 24. jūlija Latvijas Republikas valdības un Ukrainas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību. Ukrainas investora ieskatā Latvijas valsts esot pārkāpusi līgumā ietvertās ieguldījumu aizsardzības garantijas attiecībā uz Jevgeņija Kazmina veikto ieguldījumu Latvijā. Ieguldījumu strīda centrā bija Jevgeņija Kazmina kontrolētās Ukrainas sabiedrības “KVV Group” dalība maksātnespējīgās AS “Liepājas Metalurgs” metalurģijas aktīvu iegādes konkursā un neveiksmīgais AS “KVV Liepājas Metalurgs” mēģinājums atjaunot metalurģijas rūpnīcas darbību Liepājā.

Šķīrējtiesas 2021. gada 24. marta lēmums neturpināt šķīrējtiesas procesu ir likumsakarīgs turpinājums notikumiem, kas šķīrējtiesas procesā norisinājās 2020. gadā. Kā jau iepriekš Valsts kanceleja informēja ICSID šķīrējtiesas tribunāls 2020. gada 13. aprīlī lēma apmierināt Latvijas puses lūgumu piemērot izmaksu nodrošinājuma līdzekli, lai nodrošinātu Latvijas valstij ar šķīrējtiesas procesu saistīto izdevumu atlīdzināšanu. Šķīrējtiesas tribunāls uzlika par pienākumu pieteicējam J. Kazminam iesniegt starptautiski atzītas bankas garantijas vēstuli 3 milj. eiro apmērā, lai garantētu, ka Latvijai būs iespēja atgūt aizstāvības nodrošināšanai iztērētos līdzekļus. Pieteicējs šķīrējtiesas tribunāla uzlikto pienākumu neizpildīja, tādējādi Latvijai neatlika nekas cits kā 2020. gada 10. decembrī vērsties ar pieteikumu šķīrējtiesas tribunālā, lūdzot neturpināt šķīrējtiesas procesu un par labu Latvijai no J. Kazmina piedzīt visus ar šķīrējtiesas procesu saistītos izdevumus. Savā 2021. gada 24. marta spriedumā šķīrējtiesas tribunāls ir apmierinājis Latvijas 2020. gada 10. decembra lūgumu.

Saskaņā ar 1965. gada 18. marta Konvencijas par ieguldījumu strīdu izšķiršanu starp valstīm un citu valstu pilsoņiem 54. panta pirmo daļu ICSID šķīrējtiesas tribunāla nolēmumā ietvertās finansiālās saistības ir saistošas un izpildāmas visās konvencijas dalībvalstīs. Ja Jevgeņijs Kazmins labprātīgi nepildīs šķīrējtiesas tribunāla nolēmumā ietverto pienākumu atlīdzināt Latvijai ar šķīrējtiesas procesu saistītos izdevumus, tiks apsvērta iespēja uzsākt šķīrējtiesas nolēmuma piespiedu izpildes procesu.  

Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 8. aprīļa sēdē nolemto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumu Nr. 228 “Pārstāvības nodrošināšanas kārtība starptautisko ieguldījumu strīdu izskatīšanā” 16. punktu, Valsts kanceleja publicē rediģētu ICSID šķīrējtiesas tribunāla 2021. gada 24. marta spriedumu.

Latvijas Republiku šķīrējtiesas procesā pārstāvēja Valsts kanceleja un advokātu birojs "Lalive".

Reinis Grāvītis

Vadītājas vietnieks
Reinis.Gravitis [at] mk.gov.lv