Inovācijas laboratorija

2018. gada nogalē Valsts kanceleja uzsāka īstenot jaunu iniciatīvu, lai paaugstinātu valsts pārvaldes inovācijas kultūru un veicinātu Valsts pārvaldes reformu plānā 2020 izvirzīto mērķu sasniegšanu. Sākotnēji izveidoto trīs laboratoriju mērķis bija kalpot par platformu risinājumu radīšanai “vecajām problēmām” jaunā veidā, radot prototipus dažādu izaicinājumu pārvarēšanai.

Uzraksts "Inovācijas laboratorija"

2019. gadā Valsts kancelejas vadībā darbojās 3 starpdisciplināras laboratorijas, kurās tika izmēģinātas dažādas jaunas koprades darba metodes:

 • administratīvā sloga mazināšanai,
 • stratēģiskai valsts pārvaldes cilvēkresursu vadībai un
 • valsts pārvaldes reputācijas un tēla stiprināšanai (vērtību iedzīvināšanai praksē).


Līdz ar pirmā projekta noslēgumu 2019. gada nogalē #GovLabLatvia no 3 laboratorijām ir transformējusies uz vienu kopīgu Valsts kancelejas Inovācijas laboratoriju, kuras misija ir attīstīt inovācijas kultūru valsts pārvaldē, palīdzēt valsts pārvaldes iestādēm rast risinājumus sarežģītām problēmām, izmantojot inovatīvas metodes.

2020. gadā tika izstrādāta Inovācijas laboratorijas vizuālā identitāte, savukārt kopš 2021. gada sākuma laboratorijai ir sava mājaslapa – visu par publiskā sektora inovāciju, darba metodēm, labo praksi un īstenotajiem projektiem laipni aicinām uzzināt mājaslapā inovacija.mk.gov.lv.

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pārstāvji koprades dizaina darbnīcā Valsts kancelejas Inovācijas laboratorijā
Inovāciju sprints
Inovāciju sprints
Uzraksts "Inovācijas"
Inovācija sākas ar iniciatīvu
Iedegta spuldzīte
Uzraksts "Inovācijas laboratorija"
Uzraksts "Inovācijas laboratorija"
Uzraksts "Inovācijas laboratorija"
Zobratiņi
Uzraksts "Inovācijas laboratorija"

#GovLabLatvia darbības pamatā ir dizaina domāšana - pastiprināta koncentrēšanās uz klientu vajadzībām, radot lietotājam piemērotāko risinājumu (nepārtraukta “iekāpšana lietotāja jeb klienta kurpēs”). Līdzās dizaina domāšanas filozofijai un metodoloģijai #GovLabLatvia izmanto dinamiskās izstrādes (Agile) jeb iteratīvās pieejas principus (risinājumi netiek veidoti, cenšoties atrisināt visu uzreiz, bet darot to pakāpeniski), kā arī seko LEAN principiem (domājot par nepārtrauktu pilnveidošanos un nevajadzīgu darbību likvidēšanu). 

Primāri laboratorija vēlas veicināt sadarbību un komandas darbu valsts pārvaldē, kas nepieciešami dažādu starp-disciplināru problēmu risināšanai. Pirmā projekta ietvaros tika radīts praktisks metodoloģisks materiāls, 

 

kurā apkopotas gan #GovLabLatvia darbā izmantotās metodes un rīki (2.nodaļa materiālā), gan arī radīts ieskats tajā, kā izveidot inovācijas laboratoriju publiskajā sektorā (3.nodaļa). 

#GovLabLatvia 2019. gadā tika īstenota kā projekts - "ExCel! jeb EXCELLENT FOR CENTENARY OF LATVIA!" (jeb tulkojumā no angļu valodas - Izcils Latvijas simtgadei!). Tas tika veikts ar Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta programmas atbalstu, kas Valsts kancelejai deva iespēju piesaistīt starptautisku un vietēju konsultantu atbalstu, kuru sniedza uzņēmums PwC, kā arī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD)

2020.gadā plānota otrā projekta - Public Sector Innovation Labs in Latvia (ExCel! 2.0) – īstenošana, kur ar Eiropas komisijas Strukturālo reformu atbalsta programmas palīdzību tiks turpināta #GovLabLatvia darbība, turpinot sadarbību arī ar OECD. 

#GovLabLatvia darbojas sprintos jeb īsteno nelielus projektus, kuru uzdevums ir risināt konkrētus izaicinājumus, piesaistot dalībniekus gan no dažādām valsts pārvaldes iestādēm, gan arī pārstāvjus no citiem sektoriem. 

2019. gada laikā vien tika organizēti 11 sprinti, kas izpaudās vairāk kā 50 koprades darbnīcu formātā, kurās kopā piedalījās (dažādās lomās) vairāk kā 150 dalībnieku, rezultātā radot vismaz 16 prototipus – risinājumu projektus, kas notestēti laboratorijā un kuriem būtu potenciāls tikt ieviestiem arī reālā vidē pilotprojektu veidā. Piemēram, viens no prototipiem, kas tika pilotēts reālā vidē 2019.gada 16.septembrī bija Ekonomikas ministrijas organizētā aktivitāte “Ierēdnis ēno uzņēmēju”. 

Sākotnēji, 2019. gadā katrā no 3 laboratorijām bija iesaistījušies ~15 dalībnieki (no valsts pārvaldes dažādām iestādēm, NVO, akadēmiskās vides un privātā sektora). Tomēr līdz ar laboratoriju koncepta nostiprināšanos, dalībnieki regulāri mainās, atkarībā no risināmās tēmas un izaicinājuma. Piemēram, konkrēta jautājuma risināšanai tiek veltītas 4 darbnīcas, kurā piedalās risināmā jautājumā iesaistīto pušu pārstāvji un interesenti. Visi laboratoriju dalībnieki rod iespēju piedalīties darbnīcās un veikt mājasdarbus, ja nepieciešams, kas saistīti ar problēmu izzināšanu, pētīšanu, risinājumu meklēšanu, testēšanu, brīvprātīgi un papildus savām ikdienas darba aktivitātēm. 

“Nākotnes birojs: efektīvs darba hibrīda modelis jau šodien!”

2021. gada 15.decembrī  no plkst. 9.00 līdz plkst.17.00 Valsts kanceleja sadarbībā ar VAS “Valsts nekustamie īpašumi” rīko plašu starptautisku forumu-praktikumu “Nākotnes birojs: efektīvs darba hibrīda modelis jau šodien!”. 

Foruma galvenais temats būs hibrīda modeļa darba priekšrocības, to pielietojums modernā darba vides veidošanā efektīvākai valsts un pašvaldību ikdienas darba plānošanai, kā arī sadarbībai ar sabiedrību.

Ideja par “Nākotnes biroja” forumu-praktikumu ir izaugusi no Valsts kancelejas Inovācijas laboratorijas “sprinta” sesijām, kuru ietvaros 2020.–2021. gadā tika organizētas 24 darbnīcas dalībniekiem un 17 intervijas ar augstākā līmeņa vadītājiem. Vēlāk izstrādātais ziņojums atspoguļo “sprinta” laikā izveidotos risinājumus un prototipus, kā arī raksturo pārmaiņu ieviešanas procesu, lai izveidotos prototipus vai to elementus varētu pielietot ikviens  gan publiskajā sektorā, gan arī privātajā sektorā.
 

 • Forumā-praktikumā “Nākotnes birojs: efektīvs darba hibrīda modelis jau šodien!” aicināti piedalīties arī mediju pārstāvji, aizpildot reģistrācijas anketu: www.visidati.lv/aptauja/1803845437/ .
   
 • Pasākums notiks tiešsaistē platformā “Zoom” 15. decembrī no pulksten 9.00 līdz 17.00. Reģistrācija dalībai forumā līdz 14. decembrim pulksten 16.00.
   
 • Tiešraidei varēs sekot līdzi Valsts kancelejas YouTube kanālā.

#GovLabLatvia noslēdz pirmo projektu un gatavojas jaunajai 2020. gada sezonai

Pirmā projekta ExCel! jeb Excellent for Centenary of Latvia! īstenošana laboratorijā ir noslēgta. Piedāvājam iepazīties ar dažiem no projekta ietvaros radītājiem materiāliem:

Līdz ar pirmā projekta noslēgumu no 3 atsevišķām laboratorijām #GovLabLatvia transformējas uz vienu kopīgu, kuras galvenā misija būs palīdzēt citiem inovēt (risināt sarežģītas problēmas inovatīvā veidā), tādejādi #GovLabLatvia pakāpeniski kļūstot par publiskā sektora inovācijas kompetences centru. Paredzams, ka līdz ar 2020.gada sākumu #GovLabLatvia atsāks intensīvu darbu jaunu sprintu formātā. 


Vēl viens #GovLabLatvia laboratorijā radītais prototips – vērtību darbnīca, tiek ieviests praksē

2019.gada 26.novembrī laboratorijā izveidotais prototips “Valsts pārvaldes vērtību darbnīca” pirmo reizi tika īstenots praksē. Valsts kancelejas komanda – Edgars Spruksts un Ērika Gromule, kopā ar #GovLabLatvia laboratorijas dalībnieci Viktoriju Buraku no Satiksmes ministrijas vadīja darbnīcu konferences par profesionālās ētikas kodeksa ieviešanu ietvaros. Savukārt 27.novembrī darbnīca tika organizēta Nodarbinātības valsts aģentūras darbiniekiem. Tāpat darbnīca iepriekš vadīta LU studentiem. Laboratorijas darba ietvaros radīts arī materiāls par izaicinājumiem valsts pārvaldēs tēla un reputācijas jautājumos. 


Elektrum viesojas #GovLabLatvia pieredzes apmaiņā par laboratoriju izveidi

2019.gada 26.novembrī Valsts kancelejā saistībā ar #GovLabLatvia iniciatīvu viesojās Elektrum pārstāvji. #GovLabLatvia komanda – Laura Dimitrijeva un Katri Vintiša, dalījās pieredzē par laboratorijas izveidi, kā arī sīkāk iepazīstināja Elektrum pārstāvjus ar Cilvēkresursu pārvaldības (HR) laboratorijas veikumu. Ar pieredzes apmaiņas pasākuma prezentāciju iespējams 


Uzņēmuma PwC atskats uz pirmo #GovLabLatvia projektu

Viens no galvenajiem sadarbības partneriem, pateicoties Eiropas komisijas Strukturālo reformu atbalsta programmai, pirmā #GovLabLatvia īstenotajā projektā bija uzņēmums PwC, kuram bija mentora loma laboratoriju darbībā. Sīkāk par īstenoto projektu un PwC atziņām iespējams uzzināt sagatavotajā pieredzes stāstā un video, kas atrodams šeit.


Noslēgts darbs Cilvēkresursu pārvaldības (HR) laboratorijā

Līdz ar 2019.gada novembri noslēgts darbs HR laboratorijā, kur pēdējais sprints tika organizēts, izrietot no ideju konkursa valsts pārvaldē. Valsts pārvaldes darbiniekiem bija iespēja iesniegt savas idejas, kas varētu palīdzēt uzlabot cilvēkresursu pārvaldi publiskajā sektorā. Rezultātā laboratorijas darbā tika aicināti piedalīties ~15 dalībnieku, kuri radīja prototipus. Viens no galvenajiem laboratorijā radītājiem risinājumiem ir ietvars cilvēkresursu stratēģiskai pārvaldībai valsts pārvaldē. 


#GovLabLatvia dalās pieredzē ar citām valstīm un piedalās konferencē par dizainu publiskajā sektorā

 

2019.gada novembrī Laura Dimitrijeva piedalījās OECD OPSI kontaktpunktu sanāksmē, kur dalījās pieredzē ar citām valstīm par #GovLabLatvia darbību, kā arī sinerģiju ar Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programmu (t.sk. OECD izveidotās inovācijas deklarācijas izmantošanu, lai sekmētu izpratni par inovāciju valsts pārvaldē). Savukārt konferences par dizainu publiskajā sektorā ietvaros tika apmeklēta Nīderlandē esošā laboratorija Novum, kura darbojas pēc līdzīgiem principiem kā #GovLabLatvia.  


#GovLabLatvia stāsta par pirmo laboratorijas prototipu “Ierēdnis ēno uzņēmēju” konferencē Celmlauzis

2019.gada 8.novembrī Marina Blašķe uzstājās valsts pārvaldes pieredzes stāstu konferencē “Celmlauzis”, daloties ar #GovLabLatvia pieredzi pirmā prototipa “Ierēdnis ēno uzņēmēju” izveidē. Ar konferences ierakstu iespējams iepazīties šeit. Savukārt Marinas prezentāciju – šeit.


Aizvadīts darba grupu vadīšanas prasmju treniņš Prezidenta kancelejā

2019.gada 5.novembrī Laura Dimitrijeva un Katri Vintiša dalījās pieredzē, vadot darba grupu vadīšanas (jeb fasilitēšanas) prasmju treniņu Prezidenta kancelejas pārstāvjiem. Mērķis bija pilnveidot pamata darba grupu vadīšanas prasmes. Plānots, ka 2020.gadā #GovLabLatvia ietvaros tiks organizētas atvērtie semināri par darba grupu vadīšanas prasmēm arī citiem valsts pārvaldē strādājošajiem, kuri vēlēsies pilnveidot savas prasmes šajā jomā.  


Valsts kanceleja kopā ar VARAM un VAS organizē semināru “Uz lietotāju vērstās pieejas ieviešana valsts pārvaldē”

2019.gada 9.oktobrī Valsts kancelejas #GovLabLatvia komanda – Marina Blašķe un Laura Dimitrijeva, kopā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Valsts administrācijas skolas kolēģiem organizēja semināru valsts pārvaldes iestāžu darbiniekiem, kuri līdzdarbojas dizaina domāšanas un lietotājorientētas pieejas veicināšanā. Ar ierakstu no pasākuma iespējams iepazīties šeit


Aizvadīta konference augstākā līmeņa vadītājiem, kuras ietvaros radīts vadītāju inovācijas manifests

2019.gada 3.-4.oktobrī, Valmierā norisinājās valsts pārvaldes augstākā līmeņa vadītāju konference, kura vienlaicīgi bija arī #GovLabLatvia pirmā īstenotā projekta noslēguma pasākums. Vairāk par konferenci iespējams uzzināt šeit. Konferences ietvaros ar #GovLabLatvia atbalstu radīts arī vadītāju manifests, kurš turpmāk kalpos par kompasu jeb ceļa rādītāju vadītājiem, lai veicinātu inovācijas kultūras attīstību valsts pārvaldē. Ar manifestu iespējams iepazīties šeit: 


Norisinās darbs pie jaunu amatu definēšanas amatu katalogā

Sadarbībā ar Latvijas Dizaina padomi Valsts kancelejas komanda veic darbu pie divu jaunu amatu aprakstu izveides valsts pārvaldē. Priekšlikums izveidot amatus  – pakalpojumu dizainers un inovācijas līderis, radies izrietot no #GovLabLatvia iniciatīvās, kā arī ņemot vērā citu valstu publiskā sektora inovācijas pieredzi. 


Aizvadīts kopīgs laboratorijas dalībnieku pirmā projekta noslēguma pasākums

2019.gada 26.septembrī norisinājās kopīgs visu trīs laboratorijas dalībnieku seminārs, atzīmējot pirmās #GovLabLatvia sezonas noslēgumu. Pasākuma laikā tika apspriesti galvenie pirmā gada laikā sasniegtie rezultāti, savās atziņās par paveikto dalījās PwC pārstāvji. Tika diskutēts par galvenajām atziņām pēc dalībnieku līdzdalības #GovLabLatvia, kā arī apspriests tas, kādai būtu jābūt tālākai #GovLabLatvia darbībai līdzšinējo dalībnieku ieskatā. Dalībnieki uzsvēra šādas iniciatīvas nepieciešamību un pauda atbalstu tās tālākai attīstībai. 


#GovLabLatvia piedalās iNovuss darbnīcā

2019.gada 30.augustā norisinājās jaunrades festivāls iNovuss, kurā #GovLabLatvia dalībnieki piedalījās  LEGO® SERIOUS PLAY® darbnīcā. Darbnīcas laikā aktīvākie dalībnieki no stratēģiskai valsts pārvaldes cilvēkresursu vadības #GovLabLatvia laboratorijas radošā formātā radīja vīziju par to, kādai būtu jābūt valsts pārvaldei, lai tajā vēlētos strādāt darbinieki. Par svarīgiem elementiem kopīgi tika izvirzīti daudzi t.sk. vienota organizācija ar skaidru misiju, vīziju, vērstu uz pakalpojumu attīstību un vērtībās valstītu darbu sabiedrības labā, ar patīkamu darba vidi, sadarbību, ātrumu u.c. svarīgiem elementiem. 


Izstrādātas vadlīnijas administratīvā sloga mazināšanai

Ministru kabinets 2019.gada 20.augustā pieņēmis lēmumu ar 2019. gada 1. novembri ieviest Nulles birokrātijas pieeju tiesību aktu projektu izstrādē valsts pārvaldē. Pieejas mērķis ir apturēt administratīvā sloga pieaugumu uzņēmējiem, un tās īstenošanas rezultāti atkarīgi no ikviena tiesību aktu projektu autora zināšanām, gatavības līdzdarboties ar mērķa grupas pārstāvjiem, kā arī no spējām domāt radoši un attīstīt jaunus risinājumus. Lai palīdzētu ikvienam valsts pārvaldes vai pašvaldības iestādē strādājošajam kvalitatīvi aprēķināt administratīvo slogu, atbilstības izmaksas un attīstīt iespējami labākos risinājumus, Valsts kanceleja #GovLabLatvia laboratorijā ir izstrādājusi 


Ko par #GovLabLatvia raksta OECD?

Laboratoriju sekmīgā izveidē līdzdarbojas arī OECD (t.sk. arī inovāciju vienība – OPSI jeb Observatory of Public Sector Innovation). Šeit iespējams iepazīties ar OECD rakstu angļu valodā “How Latvia is using the OECD Declaration on Public Sector Innovation to accelerate innovation”, kas atskatās arī uz 26.jūnijā notikušo darbnīcu augstākā līmeņa vadītājiem.  


#GovLabLatvia viesojas Latvijas Radio 1 raidījumā “Kā labāk dzīvot”

2019.gada 16.jūlijā Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta konsultante, Valsts inovācijas laboratorijas vadītāja Laura Dimitrijeva piedalījās LR1 raidījumā “Kā labāk dzīvot” un informēja par laboratoriju darbu, gan arī diskutēja par dizaina domāšanas un eksperimentēšanas vietu valsts pārvaldē. Raidījuma ieraksts pieejams šeit.


#GovLabLatvia viesojas raidījumā “900 sekundes”

2019.gada 4.jūlijā raidījumā “900 sekundes” viesojās #GovLabLatvia iniciatīvas vadītāja Laura Dimitrijeva, lai pastāstītu par Valsts kancelejas izveidotajām inovācijas laboratorijām.

Ar sižetu iespējams iepazīties šeit.


Notikusi jauniešu darbnīca 

2019.gada 3. jūlijā #GovLabLatvia valsts pārvaldes tēla un reputācijas inovācijas laboratorijā darbojās aktīvi jaunieši. Izmantojot dizaina domāšanu, tika meklētas atbildes uz jautājumiem, kāda šobrīd ir valsts pārvaldes jauniešu acīm un kādai tai būtu jābūt? Jaunieši norādīja, ka valsts pārvalde ikdienā šķiet sarežģīta un jauniešiem nesaprotama, taču viņi tajā pašā laikā novērtēja to, ka tā strādā sabiedrības labā un ir vērsta uz attīstību.

Kopīgi tika apzināti galvenie izaicinājumi, meklētas un analizētas problēmas, ģenerētas idejas un izveidoti risinājumi prototipu veidā. Latvijas jauniešiem ir savs viedoklis par valsts pārvaldi, viņi ir gatavi iesaistīties un sniegt savas idejas un risinājumus valsts pārvaldes pilnveidošanā. Foto mirkļi no pasākuma atrodami šeit.


#GovLabLatvia viesojas LAMPĀ ar izbraukuma darbnīcām

29.jūnijā sarunu festivālā LAMPA norisinājās #GovLabLatvia izbraukuma darbnīcas. 1.daļā 6 komandas radīja risinājumus dažādiem būtiskiem izaicinājumiem valstī un valsts pārvaldē. 2.daļā sekoja prezentācijas un diskusija. Detalizētāk par to, kāds ir bijis #GovLabLatvia izaugsmes ceļš pēdējo 6 mēnešu laikā iespējams lasīt #GovLabLatvia laboratoriju vadītājas Lauras Dimitrijevas viedokļrakstā šeit. Ar izbraukuma darbnīcās radītajiem risinājumiem un diskusiju video formātā “Drosmīga un inovatīva valsts pārvalde. Vai esam tai gatavi?” var iepazīties šeit. Foto mirkļi no izbraukuma darbnīcām atrodami šeit.


Aizvadīta otrā OECD ekspertu vizīte laboratorijās

27.jūnijā #GovLabLatvia laboratorijās viesojās OECD eksperti (Projektu vadītājs valsts nodarbinātības un pārvaldības jautājumos Daniels Gersons (Daniel Gerson) un Publiskā sektora inovāciju observatorijas (OPSI) inovāciju eksperts Kevins Ričmans (Kevin Richman)). No rīta norisinājās kopīga darbnīca visu laboratoriju dalībniekiem par to, kā veicināt prototipu ieviešanu. Savukārt pēcpusdienā tika organizēta darbnīca augstākā līmeņa vadītājiem par to, kā veicināt inovācijas kultūru savās iestādēs.


Administratīvā sloga mazināšanas laboratorijā radītais prototips tiks ieviests dzīvē

Šā gada 16. septembrī Latvijā pirmo reizi notiks iniciatīva “Ierēdnis ēno uzņēmēju”. Iniciatīvas mērķis ir tiesību aktu izstrādātājam, kā arī īstenotājam novērtēt sevis un savas iestādes radītā regulējuma darbību tieši pie lietotāja. Aktivitātes ideja ir radīta vienā no #GovLabLatvia laboratorijām. To pilotprojekta veidā īstenos Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru (LTRK), Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK) un Junior Achievement Latvia (JAL). Vairāk par to iespējams uzzināt šeit.


Darbnīca Valsts prezidenta kancelejā

2019.gada 22.maijā #GovLabLatvia Valsts pārvaldes reputācijas un tēla stiprināšanas laboratorija viesojās Valsts prezidenta kancelejā, kurā tika organizēta darbnīca, lai meklētu un modelētu risinājumu ērtam un efektīvam ekskursiju procesam Rīgas pilī. Ņemot vērā, ka viena no aktīvākajām ekskursantu kategorijām ir skolēni, darbnīcas laikā potenciālā ekskursijas procesa izstrādē piedalījās Valsts prezidenta kancelejas darbinieki, skolēni un skolotāji. Tādējādi tika izzinātas un analizētas gan sabiedrības, gan Valsts prezidenta kancelejas vajadzības, iespējas un ierobežojumi.


Pieņemta OECD publiskā sektora inovācijas deklarācija

22.maijā Latvija un vēl 39 valstis pievienojās OECD publiskā sektora inovācijas deklarācijai. Deklarācijas apstiprināšana ir spēcīgs starptautisks signāls tam, ka publiskā sektora inovācija ir kļuvusi par galveno virzītājspēku pārmaiņām valsts pārvaldē. Esam gandarīti, ka ar #GovLabLatvia aktivitātēm, kas vērstas uz inovācijas attīstību valsts pārvaldē, esam uz kopīgā publiskā sektora inovācijas veicināšanas ceļa. Ar deklarācijas orģinālu angļu valodā iespējams iepazīties šeit. Savukārt Valsts kanceleja ir sagatavojusi deklarācijas tulkojumu arī latviešu valodā, kas pieejams 


Startējis pirmais Valsts kancelejas Stratēģiskās cilvēkresursu vadības inovācijas laboratorijas hakatons

#GovLabLatvia hakatona dalībnieku uzdevums bija radīt valsts pārvaldes cilvēkresursu vadības ietvara prototipu, lai panāktu izrāvienu valsts pārvaldes cilvēkresursu pārvaldībā un veidotu valsts pārvaldi kā pievilcīgu un uzticamu darba devēju.

Šo izaicinājumu 30.-31.maijā pieņēma 22 inovācijas un personālvadības entuziasti (ne tikai no valsts pārvaldes, bet arī no privātā sektora), kuri divās dienās izveidoja 4 iespējamos cilvēkresursu vadības ietvara variantus. Valsts kanceleja šos prototipus izmantos, lai radītu pamatu OECD rekomendācijas par publiskā sektora līderību un kapacitāti ieviešanai Latvijas valsts pārvaldē un veidotu uz lietotāja – ikviena valsts pārvaldē nodarbinātā - vajadzībām balstītu cilvēkresursu pārvaldības sistēmu, nodrošinot atvērtāku, atsaucīgāku un profesionālāku pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem. Vairāk informācijas lūdzam lasīt šeit.


Noticis kopīgs laboratoriju pasākums

2019.gada 25.aprīlī vairāk kā 30 līdzšinējie laboratoriju dalībnieki tikās klātienē, lai apmainītos viedokļiem un diskutētu par līdz šim paveikto un tālāko laboratoriju darbu. Ikdienā katra laboratorija darbojas atsevišķi (tiekoties darbnīcās, kuras norisinās ik pēc 2 nedēļām), tādēļ šāda kopīga tikšanās ļāva apmainīties ar pieredzi un rosināt sinerģiju visu trīs laboratoriju starpā. Pasākuma laikā katras laboratorijas vadītāja iepazīstināja ar līdz šim radītajām prototipu idejām, un kopīgi tika apspriesti dalībnieku līdzšinējie ieguvumi no līdzdarbošanās laboratorijās. Tāpat tika diskutēts par laboratoriju ietekmi uz valsts pārvaldes inovācijas kultūru t.sk. arī runāts par to, kā dažādi organizāciju hierarhijas līmeņi mijiedarbojas, veicinot vai gluži otrādi – bremzējot inovāciju.  


OECD eksperti dalās pieredzē par inovācijas kultūras veicināšanu valsts pārvaldē

No 3. līdz 5. aprīlim Valsts kancelejā viesojās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) eksperti valsts pārvaldes inovācijas jautājumos, lai dalītos pieredzē un sniegtu ieteikumus valsts pārvaldes inovācijas kultūras veicināšanā Latvijā. Vairāk informācijas lūdzam lasīt šeit.


Inovācija un valsts pārvalde jeb #GovLabLatvia

Vārds “inovācija” ikvienam var asociēties ar kaut ko citu. Turklāt izprast, ko tieši nozīmē inovācija valsts pārvaldē var būt vēl lielāks izaicinājums. Īsumā par to, ko nozīmē inovācija valsts pārvaldē, kas ir šī brīža tendences pasaulē un piemērus, ar kuriem varam lepoties tepat Latvijā, iespējams izlasīt šeit.


Cilvēkresursu vadības jeb HR laboratorijas stāsts

Stratēģiskās valsts pārvaldes cilvēkresursu vadības jeb HR laboratorijas vadītāja Katri Vintiša dalās savā pieredzē un stāstā par to, ko dara HR laboratorija, kāds ir tāds mērķis, ko tā dod valsts pārvaldei un kas ir pirmie prototipi, pie kuriem laboratorijas dalībnieki strādā. Vairāk informācijas lūdzam lasīt šeit.

Vispārīgi jautājumi – inovacija@mk.gov.lv