Valsts kanceleja
Uzraksts "Inovācijas laboratorija"

Valsts kancelejas Inovācijas laboratorija saņēmusi Eiropas Publiskās administrācijas institūta Eiropas Publiskā sektora balvas Labās prakses sertifikātu kategorijā “Inovācija”, saņemot atzinību gandrīz 130 pieteikumu konkurencē.  Valsts kancelejas Inovācijas laboratorijas mērķis ir attīstīt inovāciju kultūru un pastāvīgi pilnveidot valsts sektora pakalpojumus Latvijā. Inovācijas laboratorijas darbības laikā līdz 2021. gada beigām tika organizētas 77 koprades, dizaina domāšanas sesijas un viens hakatons, kā rezultātā izstrādāti 37 prototipi vai risinājumu projekti, kuriem ir potenciāls tikt ieviestiem  vismaz pilotprojekta veidā.

EPSA jeb Eiropas Publiskā sektora balva (the European Public Sector Awards) ir Eiropas mēroga balvu programma valsts sektora struktūrām visos pārvaldes līmeņos. To kopš 2009. gada reizi divos gados organizē Eiropas Publiskās administrācijas institūts (the European Institute of Public Administration, EIPA).

 EPSA 2021. gada tēma bija “Labākas Eiropas veidošana pilsoņiem” (Building a Better Europe for Citizens), tās mērķis – izcelt un apbalvot valsts pārvaldes iestāžu iesniegtos projektus, kas ir atraduši jaunus risinājumus sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā un politikas veidošanā arvien sarežģītākos, grūtāk risināmos un bieži vien daudzdimensiju jautājumos, ar kuriem saskaras publiskais sektors Eiropā. EPSA pieteikumus šogad izvērtēja trīs galvenajās Eiropas Komisijas iniciatīvās: zaļā, digitālā un inovatīvā valsts pārvalde. 2021. gadā EPSA kopumā saņēma 126 pieteikumus no valsts pārvaldes iestādēm un vienas ES aģentūras 23 dažādās Eiropas valstīs.

Papildus uzvarētājiem trīs kategorijās 30 projektiem tika piešķirti Labās prakses sertifikāti: 7 – zaļajā kategorijā, 12 – digitālajā kategorijā un 11 sertifikāti tika piešķirti kategorijā par inovāciju, tai skaitā – Valsts kancelejas inovācijas laboratorijai. Projekts tika novērtēts par  inovatīvās domāšanas veicināšanu un vides radīšanu inovācijas testēšanai valsts pārvaldes reformas plāna atbalstam un uz lietotāju orientētas pieejas veicināšanu pakalpojumu dizainā. Tāpat tika atzīts arī laboratorijas potenciāls publiskā sektora inovācijas kultūras attīstībā.

Inovācijas laboratorija turpina attīstīt savu starptautisko atpazīstamību un iesaisti starptautiskajos projektos, vairojot pieredzi un veicinot savu attīstību. 2021. gada nogalē kļuva zināms, ka Eiropas komisijā tika atbalstīts nākamais – jau trešais – VK izstrādātais projekts Latvijas valsts pārvaldes inovācijas sistēmas attīstībai (Support for further development of public sector innovation system of Latvia). Papildus tam, Inovācijas laboratorija  kā komandas dalībnieks ir uzsākusi dalību OECD OPSI Rumānijas inovācijas kapacitātes izvērtēšanas projektā (Innovative capacity scan of the Romanian Public Sector).