Atjaunots: 26.06.2019

Ministru kabineta diskusiju dokumenti

Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 11. marta noteikumos Nr. 112 “Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem"" izstrādes procesā. (anotācija, noteikumu projektspaziņojums) (Publicēts 26.06.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām vadlīniju izstrādē (līdz 2019.gada 19.jūlijam) (vadlīnijaspaziņojums) (Publicēts 25.06.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā" izstrādes procesā. (anotācijalikumprojektspaziņojums) (Publicēts 21.06.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta instrukcijas projekta “Kārtība, kādā valsts institūcijas Eiropas Savienības Strukturālo reformu atbalsta programmā piesaka un programmas koordinējošā iestādē iesniedz pieteikumus atbalsta saņemšanai Eiropas Komisijas Strukturālo Reformu atbalsta dienestam” izstrādes procesā. (uzziņa) (Publicēts 21.06.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumos Nr. 421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas””,  Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 31. jūlija noteikumos Nr. 523 “Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem”” un par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”” izstrādes procesā. (uzziņa) (Publicēts 21.06.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi likumā “Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 26. februāra noteikumos Nr. 126 “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta īstenošanas, uzraudzības, novērtēšanas un auditu veikšanas kārtība”” izstrādes procesā. (uzziņa) (Publicēts 21.06.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta “Grozījumi likumā “Par Konvenciju par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu un tās grozījumiem”” izstrādes procesā. (uzziņa) (Publicēts 21.06.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta “Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā” izstrādes procesā. (uzziņa) (Publicēts 21.06.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījumi Fizisko personu reģistra likumā" izstrādes procesā. (anotācijalikumprojektspaziņojums) (Publicēts 20.06.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.411 “Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība"" izstrādes procesā. (paziņojums) (Publicēts 20.06.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta likumprojekta "Grozījumi Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā" izstrādes procesā. (anotācija, likumprojektspaziņojums) (Publicēts 20.06.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” izstrādes procesā. (anotācijanoteikumu projekts, pielikumi Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4paziņojums) (Publicēts 20.06.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta noteikumos Nr. 495 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” un  Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.marta noteikumos Nr. 135 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”" izstrādes procesā. (anotācijanoteikumu projekts, paziņojums) (Publicēts 19.06.2019.)

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka amata pretendentu atlasi" izstrādes procesā. (anotācija, noteikumu projekts, pielikums, paziņojums) (Publicēts 19.06.2019.)


Ministru kabineta diskusiju dokumentu arhīvs

 

 • Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu  pakalpojumu sniegšanu” izstrādes procesā. (uzziņa) (Publicēts 17.06.2019.)