Līdzdalība Valsts kanceleja
Kastē tiek liktas vēlēšanu zīmes

Trešdien, 26. aprīlī, norisinājās Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēde, kurā Valsts kancelejas konsultante sabiedrības līdzdalības jautājumos Zane Legzdiņa-Joja informēja par Memoranda padomes nevalstisko organizāciju puses vēlēšanu rezultātiem.

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomē uz astoņām vietām kandidēja 10 pārstāvji. Pieteikšanās Memoranda padomes nevalstisko organizāciju puses locekļu vietām noslēdzās 12. aprīlī. Vēlēšanas norisinājās no 14. aprīļa līdz 20. aprīlim.

Memoranda padomē ar pilnvaru termiņu līdz 2024.gada 30.oktobrim ievēlēti šādi nevalstisko organizāciju pārstāvji:

  1. Kristīne Zonberga (biedrības "Latvijas Pilsoniskā alianse" direktore)
  2. Ivars Balodis (nodibinājuma "Invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons" valdes priekšsēdētājs)
  3. Iveta Kažoka (biedrības "Sabiedriskās politikas centrs Providus" direktore)
  4. Inese Tauriņa (biedrības "Sabiedrība par atklātību - Delna" direktore)
  5. Rota Lāce (biedrība “Latvijas Jaunatnes padome” valdes locekle)
  6. Vita Anda Tērauda (nodibinājuma "Latvijas Dabas fonds" direktore)
  7. Jānis Rozītis (nodibinājuma "Pasaules Dabas fonds" direktors )
  8. Kirils Solovjovs (biedrības "Ar pasaules pieredzi Latvijā" Rīcībpolitikas darba grupas vadītājs)

Memoranda praktisku īstenošanu nodrošina padome, kurā darbojas 8 valsts pārvaldes un 8 vēlēti nevalstisko organizāciju pārstāvji. Memoranda padomes sēdes norisinās reizi mēnesī ar mērķi sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas valsts pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos.

Memoranda projekta gatavošana tika iniciēta no NVO puses 2005. gada 13. janvārī, un tā parakstīšana notika 2005. gada 15. jūnijā, kad to parakstīja 57 NVO pārstāvji. 

Memorands