Nr. Pārstāvētā organizācija Kandidāta vārds Pieteikums un citi ar to saistītie dokumenti
1. Nodibinājums "Invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons" Ivars Balodis, valdes priekšsēdētājs
2. Biedrība "Sabiedriskās politikas centrs Providus" Iveta Kažoka, direktore
3. Biedrība "Latvijas Juristu apvienība" Indra Lūse, valdes locekle

4.

Biedrība "Ar pasaules pieredzi Latvijā"

Kirils Solovjovs, Rīcībpolitikas darba grupas vadītājs

5.

Nodibinājums "Latvijas Dabas fonds"

Vita Anna Tērauda, direktore

6.

Biedrība "Sabiedrība par atklātību - Delna" Inese Tauriņa, direktore

7.

Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" Kristīne Zonberga, direktore
8. Biedrība "Latvijas Vācu savienība" Ilze Garda, valdes priekšsēdētāja
9. Nodibinājums "Pasaules Dabas fonds" Jānis Rozītis, direktors
10. Biedrība “Latvijas Jaunatnes padome” Rota Lāce, valdes locekle