Ministru kabineta ēka

Trešdien, 31. maijā, notiks Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēde, uz kuru pirmo reizi sanāks jaunais Memoranda padomes sastāvs. Sēdē pārrunās aktualitātes nevalstisko organizāciju sadarbībā ar valsts pārvaldi. Memoranda sēdi šoreiz vadīs Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovkis. Sēdē piedalīsies Ministru prezidents Krišjānis Kariņš.

Sēdes ieskaņā dalībnieki tiks informēti par jaunu organizāciju pievienošanos Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandam. Memoranda padomes sēdē paredzēts arī ievēlēt Memoranda padomes vadītāja vietnieku. Atbilstoši Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikumam vietnieku padomes locekļi ievēl no nevalstisko organizāciju vidus. Padomes vadītājs un tā vietnieks rotācijas kārtībā vada Memoranda padomes sēdes. Sēdē paredzēta saruna ar Ministru prezidentu K. Kariņu par aktualitātēm nevalstisko organizāciju sadarbībā ar valsts pārvaldi, kas dos iespēju iesaistītajām pusēm aktualizēt risināmos jautājumus. Sēdes noslēgumā Sabiedrības integrācijas fonda pārstāvji Memoranda padomi iepazīstinās ar valsts budžeta programmas “NVO fonds” prioritātēm 2024. gadam.

Sēde sāksies plkst.11.00 un tai varēs sekot līdzi tiešraidē Ministru kabineta mājaslapā.

Sēdes darba kārtība pieejama Ministru kabineta un Valsts kancelejas mājaslapā.

Memoranda padomes sēdes norisinās reizi mēnesī ar mērķi sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas valsts pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos. Plašāka informācija par Memoranda padomi pieejama valdības tīmekļvietnē.

Kastē tiek liktas vēlēšanu zīmes

Mētra Aržanovska

Konsultante
metra.arzanovska [at] mk.gov.lv