Līdzdalība Valsts kanceleja
Digitālā demokrātija

Sabiedrības līdzdalība ir viens no būtiskākajiem demokrātijas priekšnoteikumiem, lai veicinātu iespējami plašāku interešu pārstāvniecību lēmumu pieņemšanā. Lai turpinātu mērķtiecīgu virzību uz sabiedrības līdzdalības veicināšanu, Valsts kanceleja organizēja nevalstiskā sektora, ekspertu un citu interesentu tikšanos par digitālās demokrātijas rīkiem jeb platformām, kuras ikviens no mums var izmantot, izsakot savu viedokli par to, kā uzlabot dzīvi Latvijā.

Attālinātajā diskusijā “Digitālās demokrātijas attīstība: E-platformas un rīki sabiedrības līdzdalībai” piedalījās ap 100 interesentu no publiskā, nevalstiskā un privātā sektora. Diskusijas sākumā uzaicināto organizāciju pārstāvji prezentēja Latvijā pieejamos attālinātās līdzdalības rīkus, kā arī informēja pat iecerēm, kuras īstenos tuvākajā laikā. Diskusijā piedalījās arī pārstāvji no Islandes un Igaunijas, daloties savu valstu pieredzē par sabiedrības motivēšanu un iespējām līdzdarboties attālināti. Būtiska diskusijas daļa tika veltīta atvērto datu lietošanas iespējām, praksei un attīstībai, savukārt noslēgumā eksperti ieskicēja būtiskākos nākotnes izaicinājumus un tendences, kuras jāņem vērā, ja vēlamies radīt aizvien plašākas iespējas Latvijas iedzīvotājiem iesaistīties lēmumu pieņemšanā.

Aicinām iepazīties ar diskusijas prezentācijām un noskatīties arī tās videoierakstu!

 

Datums 9. aprīlis, 2021
Laiks12.00–15.00
Atrašanās vietaattālināti

Diskusija "Digitālās demokrātijas attīstība: E-platformas un rīki sabiedrības līdzdalībai".

Diskusijas mērķis ir pārrunāt digitālo līdzdalības platformu un rīku attīstību Latvijā, iepazīstinot dalībniekus ar jau pieejamajiem…