Līdzdalība Valsts kanceleja
Ekrānšāviņš ar Memoranda padomes locekļu attēliem attālinātajā sēdē

Trešdien, 2021.gada 27.oktobrī uz pēdējo sēdi esošajā sastāvā sanāca Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības Memoranda īstenošanas padome. Valsts pārvaldes puses pārstāvji arī turpmāk paliks līdzšinējie, savukārt nevalstisko organizāciju puses pārstāvjiem ar 2021.gada 31.oktobri beidzas pilnvaru termiņš, kas sākās 2020.gada aprīlī.

Šī sastāva Memoranda padomes darbs paliks vēsturē kā pilnīgi attālināts  - ja līdz Covid-19 pandēmijai sēdes notika klātienē Ministru kabineta Zaļajā zālē katra mēneša pēdējā trešdienā, plkst. 11.00, tad esošā Memoranda padome uz divdesmit četrām sēdēm ir sanākusi tikai attālinātā formātā Webex platformā. Kopējais sēžu laiks pusotra gada pilnvaru termiņā ir 42 stundas un 6 minūtes, tomēr padomes locekle Agnija Jansone no biedrības “Latvijas Jaunatnes padome” fiksējusi, ka viņas brīvprātīgais darbs, kas veltīts, lai sagatavotos Memoranda padomes sēdēm, ir vismaz 177 stundas.

Infografika par Memoranda padomē paveikto
Autors: biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse”

 

Sēdē Valsts kancelejas pārstāve Z.Legzdiņa-Joja informēja par padomes paveikto laika posmā no 2020.gada aprīļa līdz 2021.gada oktobrim. Iespēja izteikties par paveikto sēdes laikā tika dota ikvienam padomes loceklim, attiecīgi izskanēja vērtējums par būtiskākajiem sasniegumiem – tika minēti šādi aspekti:

 • ikgadējais darba plāns kļuvis par ilgāka termiņa Memoranda padomes darba plānošanas dokumentu,
 • īstenots atbalsts saliedētas sabiedrības stiprināšanai,
 • nodrošinātas iespējas diskutēt par jautājumiem iniciatīvas “Sabiedrības līdzdalība – atslēga demokrātijas nākotnei” domnīcās,
 • sekmēts kvalitatīvāks dialogs un notikusi NVO kā partnera iesaistīšana dažādos formātos,
 • notikusi NVO pārstāvniecības stiprināšana, deleģējot pārstāvjus dažādos formātos,
 • vērtīgs ir bijis konstruktīvais diskusiju gars,
 • “izkustināti” sabiedrības līdzdalības jautājumi un uzsākta NVO tiesiskā regulējuma pilnveidošana,
 • sekmēta stiprāka savstarpēja sadarbība un uzticība,
 • Memoranda padomes izvēlēta pārstāvja Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes sastāvā nozīmība plašākā mērā – kā iespēja stiprināt pilsoniski aktīvu sabiedrību,
 • iespēja aktualizēt brīvprātīgo darbu,
 • attīstīta izpratne par NVO un sadarbības iespējām,
 • notikusi Memoranda padomes darba transformēšanās izcilība,
 • palielināta ietekme valsts budžeta programmas “NVO fonds” projektu vērtēšanas procesā,
 • stiprināta konsultēšanās ar Memorandu parakstījušajam organizācijām,
 • attīstīta spēja atrast kopsaucēju.

Kā risināmos jautājumus nākotnē Memoranda padomes locekļi aktualizēja nepieciešamību nodrošināt plašāku informāciju par Memoranda padomes darbu, to skaitā, lomu pandēmijas ierobežošanā, sekmēt saikni ar Memorandu parakstījušajām organizācijām, kā arī nodrošināt finansējumu Memoranda padomes darba stiprināšanai.

Citi memoranda padomes 2021.gada 27.oktobra sēdes materiāli pieejami Ministru kabineta tīmekļvietnē.  

Memoranda projekta gatavošana tika iniciēta no nevalstiskā sektora (NVO) puses pēc 21 NVO pārstāvju tikšanās ar Ministru prezidentu 2005. gada 13. janvārī. Dokuments izstrādāts ar mērķi sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas valsts pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos (plašāka informācija par Memorandu pieejama Ministru kabineta mājaslapā).

Memoranda parakstīšana ar 57 NVO dalību notika 2005. gada 15. jūnijā. Šobrīd memorandu parakstījušas 486 organizācijas.

Zane Legzdiņa-Joja

Konsultante sabiedrības līdzdalības jautājumos
Zane.Legzdina [at] mk.gov.lv