Lai atbalstītu iedzīvotājus energoresursu sadārdzināšanās laikā, valdība īstenos atbalsta pasākumus. Atbalsts tiks noteikts gan mērķēti mājsaimniecībām ar zemu vai vidēju ienākumu līmeni, gan visām mājsaimniecībām, lai ierobežotu AS Sadales tīkls tarifu pieaugumu.  

2023. gada 5. septembrī Ministru kabinets apstiprināja likumprojektu “Energoapgādes izmaksu atbalsta likums”. Atbalsts tiks noteikts mērķēti - konkrētām mājsaimniecību grupām ar zemu un vidēji zemu ienākuma līmeni. Atbalstu sniegs, ja energoresursu tirgus cena pārsniegs noteiktu cenu slieksni, ko noteiks un apstiprinās Ministru kabinets. Atbalsts pienāksies mājsaimniecībām, kuru ikmēneša izdevumi uz vienu tās locekli par mājokli varētu veidot 30% no mājsaimniecības ienākumiem.

2023. gada 19. septembrī valdība atbalstīja grozījumus  Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā. Par grozījumiem vēl jālemj Saeimā. Saskaņā ar grozījumiem visiem mājsaimniecību lietotājiem tarifa fiksētā maksa (maksa par jaudas uzturēšanu) tiks samazināta par 60%.

Tarifa fiksētās maksas (maksa par jaudas uzturēšanu) samazināšana

Atbalsta veids

Visiem mājsaimniecību lietotājiem tarifa fiksētā maksa (maksa par jaudas uzturēšanu) tiks samazināta par 60%.  Maksas samazinājums tiks ietverts jau šī gada oktobra rēķinos un tiks piemērots līdz šī gada 31. decembrim.

Kādiem jābūt nosacījumiem?

Kompensācija attieksies uz visiem lietotājiem neatkarīgi no tā, cik liels ir mājsaimniecībā esošais elektroenerģijas jaudas pieslēgums.

Kā pieteikties?

Atbalsts tiks piemērots automātiski - izrakstītajos elektroenerģijas rēķinos.

Mērķēts atbalsts mazāk turīgām mājsaimniecībām

Atbalsta veids

Atbalstu mājsaimniecības saņems par patērēto:

 • elektroenerģiju (neatkarīgi no tā, vai tā tiek izmantota elektroierīču darbināšanai vai apkurei);
 • dabasgāzi (tikai apkures vajadzībām);
 • siltumenerģiju;
 • decentralizēto kurināmo (malka, granulas, briketes, dīzeļdegviela u.c.).

Kādiem jābūt nosacījumiem, lai saņemtu atbalstu?

Mājsaimniecībai jāizpilda noteikti kritēriji:

 • Mājsaimniecību ienākumu līmenis – zems vai vidēji zems. Precīzs ienākumu slieksnis tiks definēts Ministru kabineta noteikumos. Katras mājsaimniecības ienākumus uz vienu mājsaimniecības locekli aprēķinās Energoresursu izmaksu kompensēšanas informācijas sistēma (EIKIS);
 • Mājsaimniecība, kurā ir personas, kas ir deklarējušās vai reģistrējušās Latvijā, kā arī Ukrainas civiliedzīvotāji, kuriem Latvijā piešķirts pagaidu aizsardzības statuss, un kuriem Latvijā ir norādīta kontaktadrese;
 • Deklarētajai dzīves vietas adresei ir jābūt reģistrētai Adrešu reģistrā.

EIKIS automātiski noteiks mājsaimniecības, kuras kvalificēsies atbalsta saņemšanai. Sistēma atlasīs datus par ienākumiem, pensijām/pabalstiem un dzīvesvietu no vairāku institūciju datu bāzēm – Valsts ieņēmuma dienesta (VID)Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA)Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP).

Kā pieteikties atbalstam?

 • Atbalsts tiks ietverts rēķinā automātiski par apkures vajadzībām patērēto dabasgāzi, izmantoto centralizēto siltumapgādes pakalpojumu un elektroenerģiju, kas netiek izmantota apkures vajadzībām.
 • Mājsaimniecībai ar iesniegumu pašvaldībā jāvēršas, ja apkures vajadzībām tiek izmantots decentralizētais kurināmais (malka, granulas, briketes, u.c.) un elektroenerģija mājas apsildei.

Kontakti neskaidrību gadījumā

 1. Par atbalsta mehānismu, nosacījumiem un atbalsta piešķiršanas kritērijiem – sazinies ar Klimata un enerģētikas ministriju (pasts@kem.gov.lv+371 63007329);
 2. Mājsaimniecību kvalificēšanās atbalstam (no brīža, kad atbalstu sāk piemērot) – Būvniecības valsts kontroles birojs (pasts@bvkb.gov.lv+371 67013375+371 68206992+371 67013369+371 67013312)
 3. Adreses sakārtošana – Valsts zemes dienests (info@vzd.gov.lv+371 67038800)
Koka mājiņa un spuldzīte.
Elektrības torņi
Elektrības torņi
Elektrības torņi
Radiators
Elektrības torņi
Atbalsta sistēma energoresursu sadārdzinājuma segšanai
Radioators