Mēnešalga:
5450 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Brīvības bulvāris 36, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts kanceleja izsludina konkursu uz

SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJAS PADOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA/-AS amatu

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 37. panta prasībām;

- uz pretendentu nav attiecināmi likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 38. pantā un likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta trešajā daļā noteiktie ierobežojumi;

- augstākā izglītība (vismaz maģistra grāds vai tam pielīdzināms grāds);

- ne mazāk kā piecu gadu administratīvā darba pieredze organizācijas vadībā vai pieredze darbā vadošā amatā kādā no regulējamām nozarēm;

- ne mazāk kā piecu gadu pieredze organizācijas vadībā vai citā vadošā amatā ar vismaz 10 padotajiem darbiniekiem, kas gūta pēdējo 10 gadu laikā;

- zināšanas un izpratne par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas jautājumiem;

- zināšanas par normatīvajiem aktiem regulējuma nozaru jomā;

- zināšanas un izpratne par finanšu (investīciju) vadības, grāmatvedības un tiesību zinātņu jautājumiem;

- latviešu valodas zināšanas C1 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei: https://europass.cedefop.europa.eu/lv/resources/european-language-levels-cefr;

- vismaz divu svešvalodu zināšanās, no kurām viena ir angļu valoda B2 līmenī, atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei: https://europass.cedefop.europa.eu/lv/resources/european-language-levels-cefr;

- nevainojama reputācija.

Piedāvājam:

  • iespēju vadīt nozīmīgu valsts pārvaldes institūciju, kuras ikdienas darbs ir saistīts ar sabiedrībai būtisku lēmumu pieņemšanu sabiedrisko pakalpojumu jomā, vienlaikus nodrošinot sabiedrības un komersantu interešu līdzsvarošanu, kā arī sabiedrisko pakalpojumu attīstību;
  • atbildīgu un sarežģītu darbu profesionālā komandā, kam raksturīgs plašs mērogs;
  • mēnešalgu 5450 euro (pirms nodokļu nomaksas), sociālās garantijas un  veselības apdrošināšanu.

Pretendentu atlase tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 27. oktobra noteikumiem Nr. 648 "Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja un padomes locekļu amata pretendentu atlasi".

Atlases procesa trešajā kārtā tiks novērtētas vadības kompetences: stratēģiskais redzējums, lēmumu pieņemšana, rezultātu sasniegšana, vērtību apzināšanās, pārmaiņu vadīšana.

Pretendentiem līdz 2021. gada 19. aprīlim lūdzam iesniegt Valsts kancelejā šādus dokumentus:

1) pieteikuma vēstuli dalībai konkursā, norādot motivāciju ieņemt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja amatu un savu redzējumu konceptuāla izklāsta veidā par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas attīstību valstī un regulatora darbības prioritātēm (līdz divām lapām A4 formātā). Pieteikuma vēstulē iekļauj apliecinājumu, ka uz pretendentu nav attiecināmi likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 38. pantā noteiktie ierobežojumi;

2) pretendenta dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae) (vēlams atbilstoši Europass CV standartam, kas pieejams tīmekļvietnē www.europass.lv). Dzīvesgaitas aprakstā ietver informāciju, kas apliecina atbilstību atlases konkursa sludinājumā minētajām prasībām un pretendenta valodu prasmju pašnovērtējumu.

Dokumentus iesniedz elektroniski, tos nosūta uz e-pasta adresi konkurss@mk.gov.lv vienā sūtījumā ar norādi "Pieteikums Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja amata konkursam".

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, Valsts kanceleja informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;

2) minētās personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts kanceleja (Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520).

Lai iepazītos ar informāciju par personas datu apstrādi Valsts kancelejā, aicinām apmeklēt Valsts kancelejas tīmekļvietnes saiti http://www.mk.gov.lv/lv/personu-datu-apstrade

Tālrunis uzziņām 67082904 (Andra Voiciša, Valsts kanceleja).

Pretendentiem jāpiesakās līdz