Laiks: 2015.gada 29.jūlijā plkst. 11:00

Vieta: Ministru kabineta Zaļā zāle, 2.stāvā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

1.   

Apstiprināt 27.05.2015. sēdes protokolu un 29.07.2015. sēdes darba kārtību

Rasma Pīpiķe

Latvijas Pilsoniskās alianses direktore;

Memoranda padomes vadītājas vietniece

2.   

Solvita Vēvere

Kultūras ministrijas

Sabiedrības integrācijas departamenta direktore

3.   

Par NVO kapacitāti pilnvērtīgi līdzdarboties ES Fondu 2014-2020 plānošanas perioda programmu sagatavošanā, īstenošanā, uzraudzībā un novērtēšanā

Juris Dilba

Biedrības “Latvijas Zaļā kustība” valdes priekšsēdētāja p.i.

4.   

Par normatīvo aktu grozījumu nepieciešamību, nosakot biedrību un nodibinājumu amatpersonām pārvaldīt latviešu valodu C1 līmenī

Barba Girgensone

Latvijas Juristu apvienība

5.   

Rihards Bunka

Latvijas Juristu apvienība

6.   

Dažādi (nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība)

Rasma Pīpiķe

Latvijas Pilsoniskās alianses direktore;

Memoranda padomes vadītājas vietniece

Laura Titāne
Komunikācijas  departamenta
konsultante
VALSTS KANCELEJA
Brīvības bulv. 36, Rīga, LV-1520, LATVIJA
Tālr.67082929, mob.29355984