Laiks un vieta: 2023. gada 5. janvāris,  plkst. 9.00-10.30 (attālināti Webex platformā)

Sēdi vada: Ministru prezidents A.K. Kariņš


Darba kārtībā:

 1. Par Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes personālsastāva apstiprināšanu
  Ziņo: Ministru prezidents A.K. Kariņš
  Materiāli:
 2. Par Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes  Sabiedriskās drošības trīspusējās sadarbības apakšpadomes  nolikuma un personālsastāva apstiprināšanu
  Ziņo: Ministru prezidents A.K. Kariņš
  Materiāli:
 3. Par A.K. Kariņa vadītās valdības rīcības plāna izstrādes procesu
  Ziņo: Pārresoru koordinācijas centrs
 4. Par makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm 2023., 2024. un 2025. gadā
  Ziņo: Finanšu ministrija
  Materiāli: