Attēls no preses konferences, Ministru prezidents Krišjānis Kariņš un surdotulks.

Lai būtiska informācija par valdības lēmumiem un aktualitātēm sasniegtu arī cilvēkus ar dzirdes traucējumiem, Valsts kanceleja stiprinās sadarbību ar zīmju valodas tulkiem. Turpmāk arvien biežāk preses konferencēs būs pieejams tulkojums zīmju valodā.

Valsts kanceleja sadarbību ar Latvijas Nedzirdīgo savienību aizsāka jau 2020. gadā, nodrošinot surdotulka dalību atsevišķās preses konferencēs, piemēram, kad Latvijā sākās Covid-19 pandēmija. Šobrīd nolemts stiprināt šo sadarbību, tāpēc Valsts kanceleja noslēgusi līgumu ar SIA “LNS Rehabilitācijas centrs” par zīmju valodas tulkošanas pakalpojumiem klātienē un tiešsaistē.

Valsts kanceleja turpmāk centīsies piesaistīt surdotulkus valdības preses konferencēm, Ministru prezidenta preses konferencēm, pārresoriskām preses konferencēm, piemēram, par Covid-19 jautājumiem u.tml. Jāpiebilst, ka sadarbība ar zīmju valodas tulkiem būs biežāka nekā iepriekšējos gadus, bet tajā pašā laikā ne katrā preses konferencē, jo surdotulku Latvijā nav daudz, līdz ar to tie ir ļoti pieprasīti.

Sadarbības stiprināšana ar zīmju valodas tulkiem ir vēl viens no soļiem, ko Valsts kanceleja sper plašākā kontekstā attiecībā uz piekļūstamas informācijas vides īstenošanu praksē. Iestāde ar savu darbu jau apliecinājusi, ka ir ieinteresēta informāciju nodrošināt dažādām sabiedrības grupām. Sadarbība zīmju valodas tulkošanas nodrošināšanai tiek īstenota Valsts kancelejas esošā budžeta ietvaros.

Valsts kancelejas 2020. gadā īstenotais projekts “Valsts un pašvaldības iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma” devis iespēju izveidot 90 jaunas, mūsdienīgas un piekļūstamības prasībām atbilstošas valsts pārvaldes un pašvaldību iestāžu mājaslapas, ko ērti pārlūkot no dažādām ierīcēm. Tāpat uz vienotās platformas veidotajās mājaslapās:

  • iespējams mainīt krāsu kontrastus un tuvināt saturu, kas ir būtiski vājredzīgiem cilvēkiem;
  • funkcionalitāte ļauj klausīties rakstītu saturu un pārveidot audio saturu tekstā;
  • var pārvietoties, izmantojot tikai tastatūru, iespējams izmantot ekrānlasītāju;
  • ieviesta funkcionalitāte pievienot saturu vieglajā valodā un zīmju valodā (lūk, pāris piemēri Valsts kancelejas mājaslapā: https://www.mk.gov.lv/lv/iespeju-raksturojums un https://www.mk.gov.lv/lv/zimju-valoda

Jāpapildina, ka arī Covid-19 jautājumiem veltītā vienotā tīmekļvietnes www.covid19.gov.lv funkcionalitāte arī atbilst pamata piekļūstamības prasībām.

Valsts kanceleja īstenojusi sadarbību arī ar Vieglās valodas aģentūru – kopīgi rīkotas mācības valsts iestāžu komunikatoriem par rakstību vieglajā valodā, pamatprincipiem un labo praksi.

Ilze Pavlova

Vadītāja
ilze.pavlova [at] mk.gov.lv