Statuss:
Īstenošanā
tvp logo

Tīmekļvietņu vienotās platformas būtība

Platforma ir informācijas tehnoloģiju rīks, ar kura palīdzību var veidot neskaitāmas mājaslapas jeb tīmekļvietnes. Tā piedāvā pēc vienotiem principiem veidotas, mūsdienīgas un ērti lietojamas valsts iestāžu un pašvaldību mājaslapas. Pievienošanās šai platformai nozīmē cita līmeņa digitālās komunikācijas īstenošanu valsts pārvaldē, caur kuru var daudz labāk mijiedarboties ar klientu – iedzīvotāju.

Jauno mājaslapu prototips

Tīmekļvietņu vienotās platformas projektā iesaistītās iestāžu, ministriju un pašvaldību tīmekļvietnes attiecīgi tiek iedalītas trīs grupās. Katrai no tīmekļvietņu grupām projekta laikā izveidota vienota struktūra, tie ir obligātie satura bloki un struktūras elementi, kuri būs redzami visās tīmekļvietnēs. Mājaslapu strukturizēšanas mērķis bija un būs lietotājiem atvieglot informācijas meklēšanu tīmekļvietnēs.

Tieslietu ministrijas mājaslapas sākumlapa
Ministrijas mājaslapas sākumlapas prototips
Pārtikas un veterinārā dienesta mājaslapas sākumlapa
Padotības iestādes mājaslapas prototips
Jēkabpils mājaslapas sākumlapa
Pašvaldības mājaslapas sākumlapas prototips

 

Vita Vodinska

Projektu vadītāja
vita.vodinska [at] mk.gov.lv
ERAF logo