Atklātie konkursi Valsts kanceleja
Atklāts konkurss

VAS “Latvijas Loto” padomes locekļu amatu pretendentu nominācijas komisija nolēmusi Finanšu ministrijai ieteikt piecus pretendentus, no kuriem trīs tiks izvirzīti iecelšanai amatos. Pretendenti visās atlases kārtās bija ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstošajā kompetences jomā. Četri no pieciem pretendentiem kandidē neatkarīga padomes locekļa amatam.

Atklātais konkurss tika izsludināts 2023. gada 15. jūnijā. Konkursā varēja pretendēt uz trim padomes locekļa amatiem “Latvijas Loto”:

  • ar kompetenci stratēģijas izstrādes un īstenošanas jomā, korporatīvas pārvaldības jomā, uzņēmumu, komandas un iesaistīto pušu vadībā;

  • ar kompetenci finanšu jautājumu un audita jomā, risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas jomā;

  • ar kompetenci azartspēļu un izložu organizēšanas jomā, informācijas tehnoloģiju  jomā.

Kandidātu pieteikšanās termiņš bija līdz 2023. gada 10. jūlijam, bet pieteikšanās padomes locekļa amata konkursam ar kompetenci azartspēļu un izložu organizēšanā un informācijas tehnoloģiju jomā tika pagarināta līdz 10. augustam.

Kopumā konkursā uz trim vakantajiem amatiem tika saņemti un izskatīti 34 pretendentu iesniegtie 46 pieteikumi. Daži konkursa pretendenti izvēlējās iesniegt savu pieteikumu vairākiem amatiem “Latvijas Loto” padomē. Pēc pretendentu iesniegtās informācijas izvērtēšanas un valodu zināšanu novērtēšanas tālāk otrajā kārtā tika izvirzīti 13 kandidāti. Pretendenti šajā kārtā nominācijas komisijai stāstīja savu redzējumu par “Latvijas Loto” galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, svarīgākajām prioritātēm un to īstenošanu. Uz trešo konkursa kārtu komisija nolēma virzīt sešus pretendentus. Šajā konkursa posmā tika pārbaudītas tādas pretendentu vadības kompetences kā stratēģiskais redzējumus, orientācija uz attīstību, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, pārmaiņu vadīšana, lēmumu pieņemšana un atbildība. Visās kārtās nominācijas komisija izvērtēja informāciju par kandidātu reputāciju.

Apkopojot kandidātu vērtējumus konkursa trijās kārtās, kā arī ņemot vērā pretendentu kandidēšanu amatam konkrētā jomā, nominācijas komisija pieņēma lēmumu tālāk virzīt piecus pretendentus Finanšu ministrijai galīgā lēmuma pieņemšanai. Tālāk Finanšu ministrija virzīs trīs no pieciem kandidātiem iecelšanai amatos.

Pretendentu nominācijas komisiju vadīja Valsts kancelejas Pārresoru koordinācijas departamenta Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja Dzintra Gasūne. Komisijas sastāvā bija Finanšu ministrijas valsts sekretāres vietniece nodokļu administrēšanas un ēnu ekonomikas ierobežošanas jautājumos Olga Bogdanova, Finanšu ministrijas Juridiskā departamenta direktore Agija Leitāne-Šķēle. Tāpat pretendentu vērtēšanā tika piesaistīts Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs un Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents, vadītājs Latvijā Andris Grafs. Atbalstu kandidātu vērtēšanas norisē nodrošināja personāla atlases kompānija SIA “Human Source”.

Nominācijas procesu, sadarbojoties ar Finanšu ministriju, vada Valsts kanceleja, jo no šā gada 1. marta tā pārņēma Pārresoru koordinācijas centra funkcijas, tostarp pienākumu nodrošināt nominācijas procesus valsts kapitālsabiedrību padomes locekļu atlasei.

Atklāts konkurss
Izsludināts konkurss uz trim amatiem “Latvijas Loto” padomē

Eva Bērze

Konsultante
eva.berze [at] mk.gov.lv