Valsts kanceleja Atklātie konkursi
Izsludināts konkurss uz trim amatiem “Latvijas Loto” padomē

15. jūnijā Valsts kanceleja izsludinājusi atklātu konkursu uz VAS “Latvijas Loto” trīs padomes locekļu amatiem. Pretendenti aicināti iesniegt pieteikumus elektroniski līdz 10. jūlijam.

Nominācijas procesu, sadarbojoties ar Finanšu ministriju, vada Valsts kanceleja, jo no šā gada 1. marta tā pārņēma Pārresoru koordinācijas centra funkcijas, tostarp pienākumu nodrošināt nominācijas procesus valsts kapitālsabiedrību padomes locekļu atlasei.

 Galvenās pretendentiem izvirzītās prasības ir šādas: nevainojama reputācija un augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā, finansēs, uzņēmējdarbības vadībā, tiesību zinātnē, inženierzinātnē (informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, datorzinātnes) vai citā pielīdzināmā jomā. Amata pretendentu valsts valodas prasmēm ir jābūt C1 līmenī un angļu valodas prasmēm – ne zemākām par B2 līmeni. Pretendentiem jābūt ar pēdējo 10 gadu laikā gūtu darba pieredzi vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes locekļa amatā vismaz trīs gadus vai padomes locekļa amatā vismaz divus gadus. Konkursam kvalificējas arī pretendenti ar vismaz trīs gadu pieredzi vadošā amatā publiskās pārvaldes institūcijā, kas atbildīga par izložu un azartspēļu politikas veidošanu vai īstenošanu. Tāpat konkursa prasībām atbilst arī vismaz piecu gadu pieredze vadošā akadēmiskā personāla amatā, veicot pētniecību azartspēļu un derību jomā.

No pretendentiem tiek sagaidīta profesionālā pieredze un zināšanas atbilstoši trīs izvirzītajām atbildības jomām:

 • stratēģijas izstrāde un īstenošana, korporatīvā pārvaldība, uzņēmumu, komandas un iesaistīto pušu vadība;
 • finanšu jautājumi un audits, risku vadība un iekšējās kontroles sistēmas;
 • azartspēļu un izložu organizēšana, informācijas tehnoloģijas.

Katrai atbildības jomai ir viena padomes locekļa amata pozīcija, un vismaz diviem konkursā izraudzītajiem padomes locekļiem ir jāatbilst neatkarīga padomes locekļa prasībām

Padomes loceklim ar kompetenci stratēģijas izstrādē un īstenošanā, korporatīvajā pārvaldībā, uzņēmumu, komandas un iesaistīto pušu vadībā jāatbilst šādiem kritērijiem:

 • pēdējo 10 gadu laikā gūta vismaz triju gadu darba pieredze biznesa stratēģiju izstrādē vai ieviešanā un uzņēmumu korporatīvās pārvaldības jautājumos;
 • ir pieredze uzņēmumu, komandas un iesaistīto pušu vadībā;
 • ir zināšanas par valsts un pašvaldību kapitāla daļu pārvaldību.

Padomes loceklim ar kompetenci finanšu jautājumos un auditā, risku vadībā un iekšējās kontroles sistēmas jomā jāatbilst šādiem kritērijiem:

 • pēdējo 10 gadu laikā gūta vismaz triju gadu darba pieredze finanšu vadības iekšējā audita jautājumos;
 • pēdējo 10 gadu laikā gūta vismaz triju gadu darba pieredze investīciju piesaistē un pārvaldībā;
 • pēdējo 10 gadu laikā gūta vismaz triju gadu darba pieredze risku pārvaldībā un iekšējās kontroles sistēmas ieviešanā vai uzraudzībā;
 • vēlams CFA, FCCA vai ACCA sertifikāts.

Padomes loceklim ar kompetenci azartspēļu un izložu organizēšanā un informācijas tehnoloģiju jomā jāatbilst šādiem kritērijiem:

 • pēdējo 10 gadu laikā gūta vismaz triju gadu darba pieredze IT sistēmu izstrādē un ieviešanā;
 • pēdējo 10 gadu laikā gūta vismaz triju gadu darba pieredze digitalizācijā;
 • ir pieredze un zināšanas jaunu biznesa (vai organizācijas) produktu izstrādē, inovāciju ieviešanā;
 • ir izpratne un zināšanas azartspēļu un izložu organizēšanas jomā, bet pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību.

Konkurss norisināsies trīs kārtās. Pirmās kārtas laikā nominācijas komisija izvērtēs iesniegtos dokumentus un pretendentu atbilstību obligātajām prasībām. Konkursa otrās kārtas laikā paredzētas pretendentu intervijas, kuru laikā konkursa dalībnieki nominācijas komisijas prezentēs savu redzējumu par “Latvijas Loto” galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, sniegs ieskatu svarīgākajās prioritātēs un izklāstīs priekšlikumus to īstenošanai. Uz konkursa trešo kārtu izvirzītie pretendenti tiks vērtēti, pārbaudot viņu vadības kompetences: stratēģisko redzējumu, orientāciju uz attīstību, orientāciju uz rezultātu sasniegšanu, pārmaiņu vadīšanu, lēmumu pieņemšanu un atbildību.

Konkursa noslēgumā visaugstāko novērtējumu guvušie pretendenti tiks izvirzīti Finanšu ministrijai galīgā lēmuma pieņemšanai un kandidātu iecelšanai amatos. Ieņemot amatu, jaunie “Latvijas Loto” padomes locekļi saņems mēnešalgu 2965 eiro apmērā (pirms nodokļu nomaksas), savukārt no padomes locekļu vidus izvēlēta padomes priekšsēdētāja atlīdzība paredzēta 3295 eiro apmērā.

Konkursa sludinājums pieejams Nodarbinātības valsts aģentūras CV/Vakanču portālā, Valsts kancelejas, Finanšu ministrijas un “Latvijas Loto” tīmekļvietnēs.

Pretendentu nominācijas komisiju vada Valsts kancelejas Pārresoru koordinācijas departamenta Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja Dzintra Gasūne. Komisijas sastāvā ir Finanšu ministrijas Nodokļu administrēšanas un sabiedrības interešu politiku departamenta direktore Olga Bogdanova, Finanšu ministrijas Juridiskā departamenta direktore Agija Leitāne-Šķēle. Tāpat kā neatkarīgie eksperti ar balsstiesībām piesaistīti Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs un Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents, vadītājs Latvijā Andris Grafs.

Santa Jirgensone

Ministru kabineta preses sekretāre
santa.jirgensone [at] mk.gov.lv