Memoranda padomes sēde

Trešdien, 31. maijā, norisinājās Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēde, kurā tika pārrunātas aktualitātes nevalstisko organizāciju sadarbībā ar valsts pārvaldi.

Sēdi atklāja Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis, kurš sveica Memoranda padomi jaunajā sastāvā. Sēdes ieskaņā Valsts kancelejas konsultante sabiedrības līdzdalības jautājumos Zane Legzdiņa-Joja informēja par jaunu organizāciju pievienošanos Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandam. Memorandam pievienojušās 24 organizācijas.

Atbilstoši Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikumam par Memoranda padomes vadītāja vietnieci tika ievēlēta Kristīne Zonberga, biedrības "Latvijas Pilsoniskā alianse" direktore. Padomes vadītājs un tā vietnieks rotācijas kārtībā vada Memoranda padomes sēdes, tādējādi nodrošinot iespēju aktualizēt abu sektoru (publiskā un pilsoniskās sabiedrības) viedokļu vienlīdzīgu nozīmi un visaptverošu ekspertīzi.

Sēdes laikā notika nevalstisko organizāciju saruna ar Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu, ar kuru tika apspriestas iespējas uzlabot pilsoniskās sabiedrības pārstāvju iesaisti lēmumu pieņemšanas procesā visos līmeņos valsts pārvaldē un veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību, kā arī nodrošināt pilsonisko dialogu.

Memoranda padomes vadītāja vietniece, biedrības "Latvijas Pilsoniskā alianse" direktore Kristīne Zonberga izteica atzinību par valdības deklarācijā un rīcības plānā iekļauto apņemšanos stiprināt pilsoniskās sabiedrības attīstību un iepazīstināja Ministru prezidentu ar jautājumiem, kas nevalstisko organizāciju ieskatā būtu risināmi pilsoniskā dialoga stiprināšanai, piemēram, konkrēts plāns kā pilsonisko dialogu ieviest praksē un sniegt visaptverošu atbalstu nevalstisko organizāciju darbam iesaistei sabiedrības interešu pārstāvībā.

Sēdes noslēgumā Memoranda padome saskaņoja valsts budžeta programmas “NVO fonds” prioritātes 2024. gadam un lēma, ka gadījumā, ja programmai tiks piešķirts papildus finansējums, kā prioritāte nosakāma pilsoniskā dialoga stiprināšana.

Fotogrāfijas:

31.05.2023. NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēde
Sēdes ieraksts
Ministru kabineta ēka

Mētra Aržanovska

Konsultante
metra.arzanovska [at] mk.gov.lv