Līdzdalība Valsts kanceleja
Dialoga apļi

Ceturtdien, 24. augustā, Valsts kanceleja sadarbībā ar biedrību “Latvijas Lauku forums” atklās 14 sarunu ciklu, kurā ar iedzīvotājiem diskutēs par uzticēšanos, izmantojot Somijā plašu ievērību guvušo “Dialoga apļu” metodi. 

Atklājot “Dialoga apļu” ciklu, Valsts kancelejā notiks metodes meistarklase, kuru vadīs Fonds DOTS izpilddirektore Ieva Morica un administratīvā direktore Egita Prāma, un piedalīsies valsts pārvaldes un pašvaldību speciālisti, kas strādā ar sabiedrības līdzdalības jautājumiem, kā arī Latvijas Lauku foruma biedri un kopienu pārstāvji no norišu vietām. “Dialoga apļu” metodes pieredzē dalīsies Fonds DOTS.

Sabiedrības līdzdalībai ir liela nozīmē gan brīdī, kad tiek veidoti cilvēku vajadzībām atbilstoši rīcībpolitikas risinājumi, gan arī laikā, kad tie ieviesti praksē, lai novērtētu sekmes un varētu labot trūkumus. Svarīgi, ka sabiedrības līdzdalības iespējas ir modernas un pieejamas. Redzot, ka Somijā “Dialoga apļu” metode ir nesusi labus rezultātus sabiedrības un valsts pārvaldes dialoga veicināšanai, vēlamies to izmantot arī Latvijā. Prieks, ka varam sadarboties ar biedrību “Latvijas Lauku forums”, jo kopīgi paveram iespēju par uzticēšanos diskutēt ar cilvēkiem no dažādiem Latvijas reģioniem,” norāda Valsts kancelejas konsultante sabiedrības līdzdalības jautājumos Zane Legzdiņa-Joja.

2023. gada “Dialoga apļu” sarunās uzticēšanās tiks šķetināta četros aspektos: savstarpējā uzticēšanās, uzticēšanās valsts iestādēm, pašvaldības iestādēm un politiķiem. Septembra laikā “Dialoga apļi” tiks organizēti Alojā, Bebrenē, Cēsīs, Daugavpilī, Ērberģē, Kalngalē, Koknesē, Preiļos, Rīgā, Saldū, Skaistkalnē, Tukumā un Ziemupē. Sarunu rezultāti un izteiktie viedokļi apkopotā veidā rudenī tiks prezentēti konferencē un darbnīcā Saeimā, kas tiks veltīta uzticēšanās veicināšanas jautājumiem Latvijas sabiedrībā.

“Dialoga apļu” jeb taimauta metode attīstījusies Somijā, lai pilnveidotu prasmes sarunāties un uzklausīt vienam otru, veicināt piederības sajūtu un pārliecību, ka ikviens ir vērtība un var ietekmēt norises valstī un sabiedrībā. Dialoga metode balstīta vēlmē mazināt sabiedrības polarizāciju un konfliktus. Somijā šo pieeju veiksmīgi izmanto sarunās ar iedzīvotājiem reģionos par tādām tēmām kā dabas nozīme, imigrācija, dzīve nenoteiktībā u.c. Tā ir droša vide, kurā konstruktīvi sarunāties. To mērķis ir attīstīt prasmes sarunāties un uzklausīt vienam otru, veicinot piederības sajūtu un pārliecību, ka ikviens ir vērtība un var ietekmēt norises valstī un sabiedrībā.

Vairāk informācijas par “Dialoga apļu” norisi un iespēju metodi pielietot savā novadā varat uzzināt, rakstot uz info@laukuforums.lv.

 

Reinis Grāvītis

Vadītājas vietnieks
Reinis.Gravitis [at] mk.gov.lv