Atklātie konkursi Valsts kanceleja

Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) direktora atlases komisija nolēmusi, ka pretendents, kas bija iesniedzis pieteikumu atklātā konkursā, tiek izvirzīts uz konkursa otro kārtu. Pirmajā kārtā komisija vērtēja iesniegtos dokumentus un pretendenta atbilstību obligātajām prasībām.

Konkursa otrās kārtas laikā pretendents konkursa komisijai skaidros savu motivāciju ieņemt šo amatu, atbildēs uz komisijas jautājumiem un prezentēs stratēģisko redzējumu par Vides pārraudzības valsts biroja ilgtermiņa prioritātēm un attīstību turpmākajos piecos gados.

Ja pretendents kvalificēsies arī konkursa trešajai kārtai, tās laikā tiks vērtētas vadības kompetences: stratēģiskais redzējums, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, darbinieku motivēšana un attīstīšana, pārmaiņu vadīšana.

Konkursa noslēgumā, ja pretendents tiks atzīts par atbilstošu, to virzīs Ministru kabineta apstiprinājumam.

Konkursa pretendentu vērtēšanas komisiju vada Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis, tās sastāvā ir: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs Edmunds Balševics, Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs, Zemkopības ministrijas valsts sekretāre Dace Lucaua un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra biroja vadītāja Laila Spaliņa. Tāpat pretendentu vērtēšanā par neatkarīgo novērotāju uzaicināta biedrības “Baltijas Vides forums” valdes priekšsēdētāja Kristīna Veidemane.

Vides pārraudzības valsts biroja direktora vakance

Santa Jirgensone

Konsultante
santa.jirgensone [at] mk.gov.lv