Atklātie konkursi Valsts kanceleja
Vides pārraudzības valsts biroja direktora vakance

Pirmdien, 23. augustā, Valsts kanceleja izsludinājusi atklātu konkursu uz Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) direktora amatu. Pretendenti aicināti iesniegt pieteikumus elektroniski līdz 13. septembrim.

Galvenās pretendentiem izvirzītās prasības ir šādas: nevainojama reputācija, augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vēlams maģistra grāds vadības, tiesību, inženierzinātņu, vides vai dabas zinātņu jomā. Tāpat pretendentiem pēdējo 10 gadu laikā jābūt guvušiem vismaz piecu gadu pieredzi organizācijas vadītāja amatā vai citā vadošā amatā ar vismaz 10 padotajiem darbiniekiem. Jābūt arī pieredzei projektu izstrādāšanā un īstenošanā vai vadīšanā. 

Vēlams, lai pretendentiem, kas pieteiksies konkursā, ir darba pieredze vides aizsardzības, vides kvalitātes nodrošināšanas jomā. Nepieciešamas arī zināšanas par valsts un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem šajās jomās, kā arī zināšanas par vides aizsardzības sektora institucionālo sistēmu. Tāpat pretendentiem jāpārzina administratīvais process un jābūt ar izpratni par iestādes budžeta plānošanas, izpildes un finanšu plūsmas pārvaldību un valsts pārvaldes uzbūvi un darbības pamatprincipiem.

Lai pieteiktos konkursā, jābūt arī pieredzei organizācijas reprezentēšanā un sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām, juridiskajām personām un ārvalstu institūcijām. Tāpat nepieciešamas angļu valodas zināšanas B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei. Pretendentiem jāprot ar sistemātisku pieeju risināt jautājumus un uztvert, analizēt sarežģītu un liela apjoma informāciju dažādās jomās. Nepieciešamas teicamas stratēģiskās plānošanas, sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmes.

Pretendentu atlase notiks trīs kārtās. Pirmās kārtas laikā konkursa komisija izvērtēs iesniegtos dokumentus un pretendentu atbilstību obligātajām prasībām. Konkursa otrajā kārtā pretendenti konkursa komisijai skaidros savu motivāciju ieņemt šo amatu, atbildēs uz komisijas jautājumiem un prezentēs stratēģisko redzējumu par Vides pārraudzības valsts biroja ilgtermiņa prioritātēm un attīstību turpmākajos piecos gados.  Savukārt uz konkursa trešo kārtu izvirzītie pretendenti tiks vērtēti, pārbaudot viņu vadības kompetences: stratēģisko redzējumu, spēju pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, orientāciju uz rezultātu sasniegšanu, darbinieku motivēšanu un attīstīšanu, pārmaiņu vadīšanu.

Konkursa noslēgumā visaugstāko novērtējumu guvušais pretendents tiks virzīts Ministru kabineta apstiprinājumam. Ieņemot amatu, nākamais VPVB direktors saņems mēnešalgu 2353 euro apmērā (pirms nodokļu nomaksas), iespēju piedalīties Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programmā, kā arī unikālu iespēju rūpēties par vides aizsardzību, vienlaikus līdzsvarojot sabiedrības un komersantu intereses.

Konkursa sludinājums publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un tiks publicēts Nodarbinātības valsts aģentūras CV/Vakanču portālā, MK tīmekļvietnē un sociālajos tīklos.

Konkursa pretendentu vērtēšanas komisiju vada Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis, tās sastāvā ir: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs Edmunds Balševics, Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs, Zemkopības ministrijas valsts sekretāre Dace Lucaua un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra biroja vadītāja Laila Spaliņa. Tāpat pretendentu vērtēšanā par neatkarīgiem novērotājiem uzaicināti pārstāvji no biedrības “Baltijas Vides forums”.  

Santa Jirgensone

Konsultante
santa.jirgensone [at] mk.gov.lv