Iekšlietu ministrija Ministru kabinets
Cilvēks darbojas datorā.

4. jūnijā Ministru kabinets (MK) atbalstīja piecu likumprojektu grozījumu virzību tālākai izskatīšanai Saeimā steidzamības kārtā. Likumprojektu mērķis  ir nodalīt kompetenci starp Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi (PMLP) kā Vēlētāju reģistra pārzini un Valsts reģionālās attīstības aģentūru, kura no 2024. gada 1. septembra būs Elektroniskā tiešsaistes vēlētāju reģistra (ETVR) pārzinis. Tāpat likumprojekti paredz precizēt esošo regulējumu atbilstoši faktiskajai situācijai.

Izskaitīšanai Saeimā tiek virzīti šādi likumprojekti - "Grozījumi Vēlētāju reģistra likumā", "Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā", "Grozījumi Pašvaldības domes vēlēšanu likumā", "Grozījumi Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā" un "Grozījumi Vietējo pašvaldību referendumu likumā".

ETVR dod iespēju vēlētājiem balsot jebkurā sava vēlēšanu apgabala iecirknī, kā balsošanas dokumentu uzrādot pasi vai personas apliecību.

Līdzšinējā vēlētāju reģistrācijas kārtība bija tāda, ka vēlētāja pasē tika izdarīta atzīme par dalību vēlēšanās. Tā vietā tika ieviests ETVR, lai reģistrētu vēlētājus vēlētāju reģistru vēlēšanu iecirkņos.

Minētais risinājums nodrošina to, ka vēlētāji, tāpat kā līdz šim, var izvēlēties balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī, savukārt atzīme par vēlētāja dalību vēlēšanās tiek izdarīta elektroniskā tiešsaistes vēlētāju reģistrā.

Pēc Centrālās vēlēšanu komisijas iniciatīvas pirmo reizi ETVR tika izmantots jau 2021. gada pašvaldību vēlēšanās. Tuvojoties Eiropas Parlamenta vēlēšanām, ETVR tika pilnveidots atbilstoši Eiropas Parlamenta vēlēšanu vajadzībām.

Reģistrējot vēlētājus ETVR, vēlēšanu komisijas darbinieks ar viedierīci noskenē vēlētāja pases vai personas apliecības svītrkodu vai QR kodu un pārliecinās, ka vēlētājs ir iekļauts attiecīgajā vēlētāju sarakstā un vēlētāju reģistrā jau nav atzīmes par viņa piedalīšanos vēlēšanās. Sistēmā balsotājs tiks atzīmēts elektroniskajā vēlētāju sarakstā, savukārt iecirkņa komisijas darbinieks ziņas par vēlētāju papildus ierakstīs papīra balsotāju sarakstā, kur vēlētājam būs jāparakstās par vēlēšanu aploksnes un vēlēšanu zīmju saņemšanu.

Šobrīd Vēlētāju reģistra likuma normas nosaka pirms katrām vēlēšanu procedūrām un pašvaldības referendumiem veicamās darbības ar Vēlētāju reģistrā iekļautajiem datiem. Vēlētāju reģistra likumā nav noteikts ETVR darbības ietvars, ETVR iekļaujamais un aktualizējamais datu apjoms. Ievērojot Ziņojumā noteikto, ir nepieciešams nodalīt Vēlētāju reģistra un ETVR darbības ietvaru.

Likumprojekti stāsies spēkā pēc to galīgās apstiprināšanas Saeimā.

Datums 4. jūnijs, 2024
Laiks12.00
Atrašanās vietaMinistru kabinets

Ministru kabineta sēde

Ministru prezidente Evika Siliņa vada Ministru kabineta sēdi. Mediju iespējas: foto/video sēdes sākumā,  pēc sēdes –…