Direktors Citskovskis

Jānis Citskovskis

Valsts kancelejas direktors
janis.citskovskis [at] mk.gov.lv

 

 • Izglītība:
  • 2004       Latvijas Universitāte, Tiesību zinātņu maģistra grāds
  • 2002       Latvijas Universitāte, jurista kvalifikācija
  • 2000       Rīgas Tehniskā Universitāte, Inženierzinātņu maģistra grāds Transportā un satiksmē
  • 1997       Rīgas Tehniskā Universitāte, Mašīnzinību bakalaura grāds
 • Valodu zināšanas:
  • latviešu - dzimtā
  • krievu - teicami
  • angļu - ļoti labi
  • vācu - pamatzināšanas
  • franču - pamatzināšanas
 • Darba pieredze:
  • 2017                       Valsts kancelejas direktors
  • 2015 - 2017            Iekšlietu ministrijas Valsts sekretāra vietnieks
  • 2004 - 2015            Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieka vietnieks
  • 2002 - 2004            Pilsonības un  migrācijas lietu  pārvaldes  Juridiskās nodaļas vadītājs
  • 2001 - 2002            Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieka jurists
  • 2001 (2007-2008)  Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra departaments, direktora p.i.
  • 2000 - 2001            Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes  Iedzīvotāju reģistra departamenta Klientu apkalpošanas nodaļa, vadītāja vietnieks
  • 1997 - 2000            Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes  Iedzīvotāju reģistra administrēšanas nodaļa, galvenais speciālists
 • Apbalvojumi:
  • Iekšlietu ministrijas apbalvojums Zelta Goda zīme (2003)
  • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes apbalvojums "Goda zīme "Par nopelniem"  I pakāpes zelta (2011)
  • Valsts robežsardzes apbalvojuma zīme "Par nopelniem Valsts Robežsardzes attīstībā" (2014)

Direktora funkcijas

Valsts kancelejas direktors vada Valsts kancelejas darbu un ir augstākā ranga ierēdnis, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata ar Ministru kabineta rīkojumu pēc Ministru prezidenta ierosinājuma.

Valsts kancelejas direktors:

 • organizē iestādes funkciju izpildi, nodrošina iestādes darba nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu;
 • atbild par iestādes budžeta likumīgu un lietderīgu izmantošanu;
 • nodrošina iestādes attīstības stratēģijas un darba plāna izstrādi;
 • nodrošina personāla vadības īstenošanu;
 • organizē un vada Valsts sekretāru sanāksmes;
 • lai nodrošinātu Valsts kancelejas funkciju izpildi, ir tiesīgs dot rīkoju­mus Valsts kancelejas ierēdņiem un darbiniekiem;
 • ir tiesīgs dot rīkojumus padotībā esošās tiešās pārvaldes iestādes amatpersonām.

Valsts kancelejas direktoram var būt vietnieki. Valsts kancelejas direktora vietnieki ir tieši pakļauti Valsts kancelejas direktoram un tos ieceļ un atbrīvo no amata Valsts kancelejas direktors.