Atjaunots: 17.05.2018

Trauksmes cēlēji

Trauksmes celšanas speciālā tiesiskā regulējuma izstrādes gaita

 

Likumprojektu "Trauksmes cēlēju aizsardzības likums" izstrādāja darba grupa Valsts kancelejas vadībā. Tas tika atbalstīts Ministru Kabinetā 2017.gada 7.martā un iesniegts izskatīšanai Saeimā, kas likumprojektu nodeva izvērtēšanai Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai.


 

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas darba grupa sagatavoja ieteikumus alternatīvam likumprojektam "Trauksmes celšanas likums".

2018.gada maijā Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija alternatīvo likumprojektu "Trauksmes celšanas likums" atbalstīja un  iesniedza to Saeimai izskatīšanai pirmajā lasījumā. Tālākajai likumprojekta "Trauksmes celšanas likums" virzībai aicinām sekot Saeimas interneta vietnē.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Konference

 

No 2017. gada 9. Līdz 11. oktobrim Rīgā norisinājās starptautiska konference “Ceļā uz atklātību, atbildību un labāku pārvaldību: Trauksmes celšana un cīņa pret korupciju”.

Konferences mērķis bija pārrunāt trauksmes celšanu un trauksmes cēlēju aizsardzību, sasniegto korupcijas mazināšanā, kā arī izvērtēt Latvijas līdzšinējo pieredzi un citu valstu labās prakses piemērus.

 

 

Konference sniedza atbalstu aizsāktajam darbam pie “Trauksmes cēlēju aizsardzības likums”, kas ir apstiprināts Ministru kabinetā un nodots izskatīšanai Saeimā. Konferences dalībnieki apsprieda, kā izveidot efektīvus un drošus trauksmes celšanas kanālus, optimāli nodrošināt trauksmes cēlēju ziņojumu izskatīšanu un iesaistīto institūciju kompetences jautājumiem, kā arī diskutēja par trauksmes cēlēju aizsardzības nodrošināšanas pasākumiem. Vairums ekspertu atzina, ka trauksmes cēlēju aizsardzība ir būtisks faktors pretkorupcijas mazināšanā un noziegumu atklāšanā.

 

Konferenci organizēja Valsts administrācijas skola ESF projekta Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros sadarbībā ar Valsts kanceleju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Republikas Saeimu. 

 

Konferences programma.

 

Konferences foto

 

Konfereces ziņojums

 

Konferences video

1. daļa
2. daļa
3. daļa
4. daļa

Kas ir trauksmes cēlējs?

Trauksmes cēlējs topošā likuma izpratnē ir cilvēks, kurš sabiedrības interesēs ceļ trauksmi par pārkāpumiem savā darba vietā. Sabiedrības interesēs ir celt trauksmi, piemēram, par finanšu vai mantas izšķērdēšanu, korupciju, izvairīšanos no nodokļu nomaksas, riskiem sabiedrības veselībai, vides vai būvniecības drošībai.

 

Trauksmes cēlēju aizsardzība Eiropā

Virknē Eiropas un pasaules valstu pastāv īpašs aizsardzības mehānisms, lai aizsargātu cilvēkus, kuri sabiedrības interesēs ziņo par atklātajiem pārkāpumiem. 
 

Publikācijas medijos