Statistika

Informācija apkopota Trauksmes cēlēju kontaktpunktā par laiku no 2019. gada 1. maija līdz 31. decembrim, no 2020. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim, no 2021. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim, no 2022. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.  Gada pārskatos pieejama informācija par trauksmes celšanu kompetentajās institūcijās, iekšējās trauksmes celšanas sistēmas izveidi, trauksmes cēlēju aizsardzību, sadarbību ar citām Eiropas Savienības valstīm trauksmes celšanas jomā un galvenajiem secinājumiem.