14.10.2019
Valsts kanceleja

Valsts kanceleja turpina attīstīt valsts pārvaldes inovācijas kultūru

Valsts kanceleja 2019.gadu turpina aktīvi aizvadīt publiskā sektora inovācijas zīmē, īpašu uzsvaru liekot uz inovācijas kultūras popularizēšanu, kā arī augstākā līmeņa vadītāju - iestāžu vadītāju un vietnieku - kompetenču attīstīšanu tieši inovācijas sekmēšanā.

“Mēs Valsts kancelejā ticam, ka sadarbojoties varam paveikt lielas lietas. Līdz ar to valsts pārvaldē kopā uzdrīkstamies, eksperimentējam un radām. Tikai jauns skatījums ļaus rast jaunus risinājumus aktuālajām problēmām,” atzīst Valsts kancelejas direktora vietniece Baiba Medvecka.

Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programmas ietvaros Valsts kanceleja katru gadu izvirza gada tēmu, un 2019.gada tēma ir “Inovācija un eksperimentēšana”. Pateicoties dažādām programmas aktivitātēm, augstākā līmeņa vadītājiem ir iespēja pilnveidot zināšanas un prasmes publiskā sektora inovācijas vadībā. Turklāt, pateicoties Valsts kancelejas 2018.gada nogalē radītajai iniciatīvai – valsts pārvaldes inovācijas laboratorijai #GovLabLatvia, vairākas aktivitātes augstākā līmeņa vadītājiem tikušas organizētas ar OECD inovācijas ekspertu atbalstu un līdzdalību. Laboratorijas ietvaros ir radītas vadlīnijas inovatīvai administratīvā sloga mazināšanai, akcentējot lietotāju orientētas pieejas iedzīvināšanu valsts pārvaldē, un tās izmantot ir aicināts ikviens valsts pārvaldes darbinieks. 

2019.gada 22.maijā Latvija pievienojās OECD publiskā sektora inovācijas deklarācijai, atbalstot piecus pamatprincipus, kā veicināt publiskā sektora inovācijas kultūru. Deklarācijas apstiprināšana ir spēcīgs starptautisks signāls tam, ka publiskā sektora inovācija ir kļuvusi par galveno virzītājspēku pārmaiņām valsts pārvaldē. Lai veicinātu to, ka valsts pārvalde Latvijā inovācijai piešķir aizvien lielāku lomu, Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programmas ietvaros nesen tika aizvadīta ikgadējā konference “Uzdrīksties + eksperimentē + radi = inovācija2”. Konferencē uzstājās gan Eiropas Komisijas, gan OECD pārstāvji, kā arī ar savu pieredzi dalījās pārstāvji no privātā sektora. Tāpat uzmanība tika pievērsta jauniešu iesaistei lēmumu pieņemšanā, ko spilgti konferences atklāšanā uzsvēra Valmieras valsts ģimnāzijas 10.klases skolniece Līva Klepere.

Konferences ietvaros tika radīts vadītāju inovācijas manifests, kas turpmāk kalpos par sava veida kompasu vadītājiem valsts pārvaldē, lai veicinātu inovācijas kultūras attīstīšanu arvien plašāk ikvienā iestādē Latvijā. Piemēram, viena no apņemšanām, ko vadītāji iekļāva šajā manifestā, ir šāda: “Es būšu pārmaiņu un nepārtrauktu uzlabojumu vēstnesis”. Ņemot vērā to, ka vadītāju loma ir ļoti būtiska inovāciju ieviešanā, Valsts kanceleja ir pārliecināta, ka arī turpmāk nepieciešams stiprināt vadītāju kompetences un prasmes inovācijas vadīšanā un kultūras veidošanā.

Konferencē tika popularizēti arī dažādi labās prakses piemēri inovācijā: 1) Valsts tiesu ekspertīžu birojs 2) Uzņēmumu reģistrs 3) Lauku atbalsta dienests 4) Valsts meža dienests 5) Kultūras informācijas sistēmu centrs 6) Valsts vides dienests 7) Tiesu administrācija 8) Sociālās integrācijas valsts aģentūra 9) Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra 10) Iepirkumu uzraudzības birojs 11) Nacionālā Kultūras mantojuma pārvalde 12) Zāļu valsts aģentūra.

To, ka labās prakses piemēru popularizēšana ir būtiska, un, ka Latvijai ir vairāki labās prakses piemēri, ar kuriem lepoties starptautiski, apliecina arī OECD izveidotā labo piemēru bibliotēka.

Ko par konferenci raksta OECD? Ar to iespējams iepazīties šeit.

Laura Dimitrijeva
Valsts kanceleja
Valsts pārvaldes politikas departaments
Konsultante
67082935
 

 

3.-4.10.2019. Augstākā līmeņa vadītāju programmas konference

Dalīties