Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes 2022. gada 27. aprīļa sēdes darba kārtība

Laiks: 2022. gada 27. aprīlis plkst. 11.00

Vieta: sēde tiek organizēta attālināti (Ministru kabineta Zaļā zāle, Brīvības bulvāris 36, Rīga) 

  Jautājums

Ziņo/Uzaicinātie

1. 27.04.2022. sēdes darba kārtības apstiprināšana

Kristīne Zonberga

Memoranda padomes vadītāja vietniece, biedrības "Latvijas Pilsoniskā alianse" direktore

2.

Interešu pārstāvības atklātības likuma ietvars un turpmākā virzība
 

Inese Voika

Saeimas deputāte, Saeimas sekretāra biedre

Līga Stafecka

Biedrība "Sabiedriskās politikas centrs "Providus""

3.

Ziņojums par Administratīvās kapacitātes ceļa karti Kohēzijas politikas mērķu sasniegšanai 2021.-2027. gada plānošanas periodā


 

Haralds Beitelis

Valsts kanceleja

4.

Par pārstāvja deleģēšanu Ārlietu ministrijas attīstības sadarbības granta projektu konkursa “Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs” vērtēšanas komisijā

 

Kristīne Zonberga

Memoranda padomes vadītāja vietniece, biedrības "Latvijas Pilsoniskā alianse" direktore

5. Par labas pārvaldības principu neievērošanu saistībā ar Ministru kabineta 13.04.2022. rīkojumu Nr.268 apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 11.00.00 "Demogrāfijas pasākumi"

Ilze Bergmane

Biedrība "Latvijas Jaunatnes padome"
6.

Dažādi:

nākamās sēdes norises laiks un darba kārtība

 

Kristīne Zonberga

Memoranda padomes vadītāja vietniece, biedrības "Latvijas Pilsoniskā alianse" direktore