Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes 2021. gada 31. marta sēdes darba kārtība

Laiks: 2021. gada 31. marts plkst. 11.00

Vieta: sēde tiek organizēta attālināti (Ministru kabineta Zaļā zāle, Brīvības bulvāris 36, Rīga) 

  Jautājums Ziņo/ Uzaicinātie
1. 24.02.2021. un 10.03.2021. sēžu protokolu un 31.03.2021. sēdes darba kārtības apstiprināšana

Andris Gobiņš
Memoranda padomes vadītāja vietnieks, biedrības "Eiropas Kustība Latvijā" prezidents

2.

Diskusijas uzsākšana par sociālo uzticēšanos

Pēteris Vilks
Māra Sīmane
Pārresoru koordinācijas centrs

3. Saimnieciskā darbība SLO konceptā

Olga Bogdanova
Finanšu ministrija

4.

Ziņojums par Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plānu 2021.-2023.gadam un informatīvo ziņojumu “Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas īstenošanas plāna 2019.-2020.gadam izpilde un sasniegtie rezultāti”

Kultūras ministrija
5.

Par konkursa komisiju Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa atlasei

Valsts kanceleja
6. Dažādi:
  1. Diskusija par Memoranda padomes sadarbību ar tās deleģētajiem pārstāvjiem;
  2. Informācija par kustību “Dažādībā ir spēks”;
  3. Aktuālais COVID-19 ierobežošanas stratēģiskās vadības grupā;
  4. Par pārstāvja deleģēšanu Dziesmu un deju svētku padomes pretendentu vērtēšanas komisijā;
  5. Nākamās sēdes norises laiks un darba kārtība

Andris Gobiņš
Memoranda padomes vadītāja vietnieks, biedrības "Eiropas Kustība Latvijā" prezidents

Agnese Frīdenberga
Biedrība "Sabiedriskās politikas centrs "Providus""

Zaiga Pūce
Sabiedrības integrācijas fonds

Inese Vaivare
Biedrība "Latvijas Platforma attīstības sadarbībai" / biedrība "Paliec mājās"

 

Zane Legzdiņa-Joja

Konsultante sabiedrības līdzdalības jautājumos
Zane.Legzdina [at] mk.gov.lv