Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes 2021. gada 28. aprīļa sēdes darba kārtība

Laiks: 2021. gada 28. aprīlis plkst. 11.00

Vieta: sēde tiek organizēta attālināti (Ministru kabineta Zaļā zāle, Brīvības bulvāris 36, Rīga) 

  Jautājums Ziņo/ Uzaicinātie
1. 31.03.2021. sēdes protokola un 28.04.2021. sēdes darba kārtības apstiprināšana Jānis Citskovskis
Memoranda padomes vadītājs, Valsts kancelejas direktors
2.  Par Atvērtās pārvaldības plāna prioritātēm 2022.-2024. gadā:
  • Latvijas Ceturtā nacionālā atvērtās pārvaldības rīcības plāna 2020.-2021. gadam 6 darbības virzieni un sasniegtais progress;
  • OGP redzējums par prioritātēm un koprades metodika;
  • diskusija, kādas ir aktuālās problēmas ar atklātību, atbildību un sabiedrības līdzdalību un kādi ir padomes locekļu priekšlikumi piektā nacionālā atvērtās pārvaldības rīcības plāna 2022.-2025.gadam prioritātēm (darbības virzieniem)

 

Inita Pauloviča
Inese Kušķe

Valsts kanceleja
Peter Varga
Indra Mangule
Atvērtās pārvaldības partnerības sekretariāts

3. Aktuālais COVID-19 ierobežošanas stratēģiskās vadības grupā Inese Vaivare
biedrība "Latvijas Platforma attīstības sadarbībai"
4. Par aktuālo saistībā ar NVO priekšlikumiem Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plānam Haralds Beitelis
Valsts kanceleja
 
5.

Ziņojums par pētījuma “Latvijas biedrību un nodibinājumu klasifikācijas problēmas un risinājumi” rezultātiem

Agnese Frīdenberga Biedrība "Sabiedriskās politikas centrs "Providus""
6. Dažādi:
  1. par Memoranda padomes pārstāvja deleģēšanu darbam SIF padomes konkursa pieteikumu vērtēšanas komisijā;
  2. par Demokrātijas nedēļu 2021;
  3. par NVO iespējām iesaistīties ES nākotnes veidošanā un Eiropas dienas īstenošanā;
  4. nākamās sēdes norises laiks un darba kārtība.
Jānis Citskovskis
Memoranda padomes vadītājs, Valsts kancelejas direktors
Andris Gobiņš
Memoranda padomes vadītāja vietnieks, biedrības "Eiropas Kustība Latvijā" prezidents
Kristīne Zonberga
Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse"
Jeļena Ābola
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā