Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes 2021. gada 27. janvāra sēdes darba kārtība

 

Laiks: 2021. gada 27. janvāris plkst. 11.00

Vieta: sēde tiek organizēta attālināti (Ministru kabineta Zaļā zāle, Brīvības bulvāris 36, Rīga)

 

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicinātie

1.

25.11.2020. sēdes protokola un 27.01.2021. sēdes darba kārtības apstiprināšana

Jānis Citskovskis

Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs

2.

Par Memoranda padomes darba plānu 2021. - 2023.gadam

Jānis Citskovskis

Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs

Andris Gobiņš

Memoranda padomes vadītāja vietnieks, biedrības "Eiropas kustība Latvijā" prezidents

3.

Par Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam

 

Diāna Jakaite

Labklājības ministrija

4.

Par NVO fonda rezultātu ietekmi uz pilsoniskās sabiedrības attīstību

 

Zaiga Pūce

Sabiedrības integrācijas fonds 

Anda Laķe

Latvijas Kultūras akadēmija

5.

Dažādi:

  1. Par SEPL padomes locekļa kandidātu atlases process;
  2. Pārstāvju NTSP un ES Struktūrfondu komitejā ziņojumi;
  3. nākamās sēdes norises laiks un darba kārtība

Jānis Citskovskis

Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs

Andris Šuvajevs

Biedrība "Sabiedriskās politikas centrs "PROVIDUS"" 

Anete Būmeistere

Biedrība "Latvijas Jauno zinātnieku apvienība"

Plkst. 13.30

Informatīvs seminārs par Vienoto Tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālu

Valsts kanceleja

Mērķauditorija: nevalstiskās organizācijas

Zane Legzdiņa-Joja

Konsultante sabiedrības līdzdalības jautājumos
Zane.Legzdina [at] mk.gov.lv