Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes 2021. gada 26. maija sēdes darba kārtība

Laiks: 2021. gada 26. maijs plkst. 11.00

Vieta: sēde tiek organizēta attālināti (Ministru kabineta Zaļā zāle, Brīvības bulvāris 36, Rīga) 

  Jautājums Ziņo/ Uzaicinātie
1. 28.04.2021. sēdes protokola un 26.05.2021. sēdes darba kārtības apstiprināšana Jānis Citskovskis
Memoranda padomes vadītājs, Valsts kancelejas direktors
2.

Ilgtspējīgas attīstības mērķis Latvijas Bankas darbā

Edvards Kušners

Latvijas Banka
3.

Par kārtību, kādā Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome deleģē pārstāvjus dalībai dažādos sadarbības un uzraudzības mehānismos

Agnese Frīdenberga

Biedrība "Sabiedriskās politikas centrs "Providus""

Zane Legzdiņa-Joja
Valsts kanceleja

4. Dažādi:
  1. Par iespēju iesaistīties programmas projekts "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027.gada plānošanas perioda darbības programma" saskaņošanas procesā
  2. nākamās sēdes norises laiks un darba kārtība.

Jānis Citskovskis
Memoranda padomes vadītājs, Valsts kancelejas direktors

Āris Ādlers
Biedrība "Alianse Pārnozariskai Ilgtspējīgai attīstībai"

 

Zane Legzdiņa-Joja

Konsultante sabiedrības līdzdalības jautājumos
Zane.Legzdina [at] mk.gov.lv