Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes 2021. gada 24. novembra sēdes darba kārtība

Laiks: 2021. gada 24. novembris plkst. 11.00

Vieta: sēde tiek organizēta attālināti (Ministru kabineta Zaļā zāle, Brīvības bulvāris 36, Rīga) 

  Jautājums

Ziņo/Uzaicinātie

1 24.11.2021. sēdes darba kārtības apstiprināšana

 

Jānis Citskovskis
Memoranda padomes vadītājs, Valsts kancelejas direktors

2 Par Memoranda padomes NVO puses pārstāvju rezultātiem

Jānis Citskovskis
Memoranda padomes vadītājs, Valsts kancelejas direktors

3 Par Memoranda padomes vadītāja vietnieka ievēlēšanu

Jānis Citskovskis
Memoranda padomes vadītājs, Valsts kancelejas direktors

4

Aktualitātes Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna 2023.-2027. gadam izstrādē

Pārsla Rigonda Krieviņa
Zemkopības ministrija

5

Ziņojums par iniciatīvas "Sabiedrības līdzdalība – atslēga demokrātijas nākotnei" domnīcas paveikto

Kristīne Zonberga
Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse"

Rasma Pīpiķe
Zināšanu pārneses kustība RA.DU

Inese Kušķe
Valsts kanceleja

6

Memoranda padomes deleģēto pārstāvju ziņojumi par paveikto:

  • Latvijas valsts budžeta finansētas programmas “Atbalsts NVO Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai” projektu pieteikumu vērtēšanas komisija;
  • Attīstības sadarbības granta projektu konkursa izvērtēšanas komisija;
  • programmas "Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam" projektu pieteikumu vērtēšanas komisija;

Ā. Ādlers
Biedrība "Alianse Pārnozariskai Ilgtspējīgai Attīstībai"

V. Kalniņa
Biedrība "Eiropas Latviešu apvienība"

 

7

Dažādi:

  • nākamās sēdes norises laiks un darba kārtība

Jānis Citskovskis
Memoranda padomes vadītājs, Valsts kancelejas direktors

 

Zane Legzdiņa-Joja

Konsultante sabiedrības līdzdalības jautājumos
Zane.Legzdina [at] mk.gov.lv