Aicinām pievienoties Valsts ieņēmumu dienesta komandai profesionālu, atbildīgu un uz rezultātu orientētu vadītāju un izsludinām konkursu uz Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora amatu.

Prasības pretendentiem:

 • nevainojama reputācija;
 • atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17. panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām;
 • atbilstība likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta otrās un trešās daļas prasībām;
 • maģistra grāds, vēlams ekonomikā, finansēs, tiesību zinātnē vai vadības zinībās;
 • ne mazāk kā trīs gadu darba pieredze vadošā amatā ar vismaz 40 padotajiem darbiniekiem;
 • zināšanas un izpratne par Valsts ieņēmumu dienesta darbības jomu;
 • izpratne par valsts pārvaldes uzbūvi un darbības pamatprincipiem, administratīvo procesu, budžeta plānošanu;
 • angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī. Otras svešvalodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • teicamas stratēģiskās plānošanas, sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmes;
 • sistēmiska pieeja jautājumu risināšanā un spēja uztvert un analizēt sarežģītu un liela apjoma informāciju dažādās jomās.

Piedāvājam:

 • dinamisku un atbildīgu darbu ar starptautiskās sadarbības iespējām;
 • motivējošu atlīdzības sistēmu atbilstoši sasniegtajiem darba rezultātiem, sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu;
 • profesionālās attīstības iespējas, piedaloties Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programmā;
 • profesionālu, uz rezultātu orientētu komandu.

Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram 2018. gadā izvirzītie mērķi un rezultāti pieejami Finanšu ministrijas tīmekļvietnē. 

No 2015. gada septembra valsts tiešās pārvaldes iestāžu vadītāju atlasi centralizēti veic Valsts kanceleja.  Pretendentu atlase tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 293 "Valsts tiešās pārvaldes iestāžu vadītāju atlases kārtība".

Pretendentiem, kuri tiks aicināti uz atlases procesa otro kārtu, būs jāprezentē arī savs redzējums par Valsts ieņēmumu dienesta darbības attīstību digitālās ekonomikas un jaunu uzņēmējdarbības formu ieviešanas periodā.

Atlases procesa trešajā kārtā tiks novērtētas vadības kompetences: stratēģiskais redzējums, komandas vadīšana, pārmaiņu vadīšana, attiecību veidošana un uzturēšana, orientācija uz rezultātu sasniegšanu.

Pretendentiem lūdzam līdz 2018. gada 2. maijam iesniegt Valsts kancelejā šādus dokumentus:

 1. pieteikuma vēstuli dalībai konkursā, norādot motivāciju un sniedzot redzējumu par Valsts ieņēmumu dienesta darbības attīstību digitālās ekonomikas un jaunu uzņēmējdarbības formu ieviešanas periodā (3–5 galvenie secinājumi un priekšlikumi). Pieteikuma vēstulē iekļauj arī apliecinājumu par atbilstību likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17. panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām un norādi, ka uz pretendentu nav attiecināmi likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta trešajā daļā noteiktie ierobežojumi;
 2. pretendenta dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae) (vēlams atbilstoši Europass CV standartam, kas pieejams tīmekļvietnē www.europass.lv);
 3. augstāko izglītību un svešvalodu zināšanas apliecinošu dokumentu kopijas un citus dokumentus, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot.

Ja dokumentus iesniedz elektroniski, tos nosūta uz e-pasta adresi konkurss@mk.gov.lv vienā sūtījumā ar norādi "Pieteikums Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora amata konkursam".

Ja dokumentus iesniedz personīgi Valsts kancelejā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā), tos ievieto slēgtā aploksnē, uz tās norādot "Pieteikums Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora amata konkursam". Pretendents aploksni ar dokumentiem iesniedz atbildīgajam Valsts kancelejas speciālistam, iepriekš vienojoties par tikšanās laiku (tālr. 67082904).

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts kanceleja (Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520). 

Tālrunis uzziņām 67082904 (Evija Burbecka, Valsts kanceleja)