Valsts kanceleja ir apkopojusi informāciju par šobrīd aktuāliem valsts atbalsta veidiem sabiedrībai energoresursu cenu un Covid-19 krīzes apstākļos. Esošā situācija ietekmējusi visu sabiedrību un procesus ekonomikā, sākot ar iedzīvotājiem un mājsaimniecībām un beidzot ar lielajiem, ražojošajiem uzņēmumiem, kas ir mūsu tautsaimniecības mugurkauls.

Joprojām kopā ar nozaru ministrijām un sociālajiem parteriem tiek meklēti papildu risinājumi, kā atslogot mājsaimniecības un uzņēmumus šajā krīzē, ņemot vērā, ka energoresursu cenas aizvien ir svārstīgas un nesamazinās. Tiklīdz valdībā būs aprises jauniem atbalsta veidiem, un būs sagatavoti konkrēti noteikumu projekti, par tiem nekavējoties tiks ziņots visai sabiedrībai.

Plašāka informācija par atbalsta veidiem nozaru griezumā ir pieejama Ekonomikas, Kultūras un Labklājības ministrijas tīmekļvietnēs un citos kanālos.