Reģionu komitejas galvenais uzdevums ir nodrošināt pašvaldību un reģionālo varas iestāžu interešu pārstāvību Kopienā. Tāpat kā Eiropas Ekonomisko un sociālo lietu komitejai, arī Reģionu komitejai ir piešķirta konsultatīva loma. ES Padomei un Komisijai ES Līgumā noteiktos gadījumos ir jākonsultējas ar Reģionu komiteju. Tomēr, ar to var konsultēties arī citos gadījumos, it īpaši, ja jautājums ir saistīts ar pārrobežu sadarbību.

Vairāk informācijas par Reģionu komiteju - Ārlietu ministrijas mājaslapā

Kontakti:

Adrese: Rue Belliard / Belliardstraat, 101, B - 1000 Brussels, Belgium
Tālrunis : + 32 2 2822211
Fakss : + 32 2 2822325
WWW: http://www.cor.europa.eu