Šobrīd platformā izvietotas jau 89 valsts un pašvaldību tīmekļvietnes. 

Ja arī jūsu iestādei ir interese par dalību projektā, tad lūgums aizpildīt pieteikuma formu un nosūtīt projekta vadītājai Vitai Vodinskai, vita.vodinska@mk.gov.lv

Ja jūsu iestāde vēlas nomainīt personu, kurai piešķirta satura administratora ar īpašām tiesībām loma, lūgums aizpildīt zemāk redzamo formu un nosūtīt projekta atbalsta komandai, atbalsts@vraa.gov.lv (subject norādot "TVP: lietotāju maiņa). 

Laika grafiks - dalījumā pa projekta grupām 

Laika grafiks

Projekta pagarinājums: 2021. gads

Patstāvīga dalība projektā

Tīmekļvietņu vienotās platformas projektā iestādes var savu saturu no iepriekšējās mājaslapas uz jauno vietni pārcelt arī patstāvīgi, izmantojot kādu no izstrādātajiem šabloniem. Ņemot vērā esošo projekta tvērumu, iestādes, kuras var savu saturu pārnest pašas - ministrijas, padotības iestādes un pašvaldības, kas saskan ar pieejamajiem tīmekļvietņu šabloniem.