Jūsu privātums un datu aizsardzība Valsts kancelejai ir ļoti nozīmīga. Valsts pārvalde iestājas par atvērtību un caurskatāmību, tāpēc, lai varat justies droši, izpaužot mums savus personas datus, mēs šajā instrukcijā esam aprakstījuši, kā un kādiem nolūkiem Valsts kancelejā tiek apstrādāti personu dati.

Mēs pieņemam, ka pirms personu datu iesniegšanas, jūs esat izlasījuši šo paziņojumu un esat akceptējuši šo datu apstrādi.

Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus atbilstoši tiesisko interešu realizācijai, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, līgumos noteikto saistību izpildei, sabiedrības informēšanas nodrošināšanai, kā arī citiem iepriekš paredzētiem nolūkiem.

Valsts kanceleja apstrādā Jūsu personas datus, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo personu datu drošību. Valsts kanceleja izmanto dažādus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi datiem, datu izpaušanu vai citu neatbilstošu personu datu izmantošanu. Mūsu iestādē tiek nodrošināta pienācīga šīs informācijas apstrāde, uzglabāšana, datu integritāte ar atbilstošu drošības līmeni. Saskaņā ar šo mēs izmantojam samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļus, lai aizsargātu mūsu apkopoto un apstrādāto personu datu informāciju. Realizētie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši drošības izvirzītajām prasībām.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personīgo datu vākšanai, apstrādāšanai un izmantošanai. Valsts kanceleja izvērtēs jūsu prasības atbilstoši savām tiesiskajām interesēm. Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.

Valsts kanceleja ir atbildīga un apstrādā personu datus ar līdzekļiem, kuriem jānovērš personu datu ļaunprātīga izmantošana, neatļauta atklāšana, izmainīšana.

Ministru kabineta un ministriju komunikāciju uzlabošanai, Valsts kanceleja monitorē informāciju medijos, to starpā sociālajos medijos, t.sk. izmantojot sociālo mediju monitorēšanas rīkus. Šie dati apkopotā formā var tikt izmantoti, lai izveidotu pārskata ziņojumus, kas var tikt izplatīti valsts pārvaldes darbiniekiem Latvijā.  Ziņojumi tiek anonimizēti, un tajos neiekļauj personas datus, kas iegūti no mediju monitorēšanas. Mērķis ir nodrošināt uz pierādījumiem balstītu sabiedrības noskaņojumu par aktuālā tēmām un izstrādāt komunikāciju ieteikumus Ministru kabinetam un ministrijām.

Valsts kancelejas rīcībā turpmākai informācijas apstrādei pieejami šādi personu dati elektroniskā un papīra formā:

  • vispārīgā kontaktinformācija, vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese;
  • fotoattēli, video un balss ieraksti, kas uzņemti Valsts kancelejā un sabiedriskos pasākumos ārpus mūsu telpām;
  • drošības pasākumu nodrošināšanai ēku kompleksā tiek veikta videonovērošana;
  • informācija par fizisko personu izglītību, darba pieredzi, pašreizējo nodarbinātību, amatiem, profesionālo darbību, politisko piederību, interesēm, dzimšanas dienu, vecumu, dzimumu un citi personu identificējoši dati;
  • Valsts kancelejas pārraudzībā esošajās informācijas sistēmās pieejami reģistrēto un publisko lietotāju piekļuves dati, lietotājvārds, informācijas izvēles parametri, datplūsmas informācija un IP adreses informācija. Veicam iegūtās IP adreses salīdzināšanu ar ģeogrāfisko karšu pakalpojumu datiem, lai uzzinātu jūsu aptuveno atrašanās vietu;
  • tīmekļvietnēs tiek izmantoti sīkfaili, kas ļauj mums iepazīties ar informāciju par apmeklētāju aktivitātēm, lapu skatījumiem, avotiem un vietnē pavadīto laiku. Šo informāciju iegūstam, lai uzlabotu tīmekļvietnes apmeklētāju ērtības, lai pārliecinātos, ka jūs saņemat pēc iespējas labāku pakalpojumu.

Personu datu aizsardzību realizējam ar datu šifrēšanas līdzekļiem, ugunsmūra aizsardzību, kā arī ar citiem datu tīkla drošības pārkāpumu atklāšanas risinājumiem.

Jūsu personas datus iestādē uzglabājam tikai tik ilgi, cik nepieciešams tiem mērķiem, kuriem tie tika iegūti. Darbinieki, kuriem ir piekļuve personas datiem, ir apmācīti ar tiem darboties atbilstoši un saskaņā ar mūsu iestādes normatīvo datu drošības regulējumu.

Ja apmeklējat Valsts kanceleju, piedalāties mūsu iestādē veiktajos pasākumos un nevēlaties, lai Jūs fotografē vai filmē, lūdzam mūs iepriekš par to informēt.

Par personu datu apstrādi Valsts kancelejā atbildīgais ir Aldis Apsītis (e-pasta adrese: aldis.apsitis@mk.gov.lv, tālr. 67082958). Ja Jums rodas jautājumi vai pretenzijas par personas datu apstrādi un aizsardzību mūsu iestādē, ziņojiet par to Valsts kancelejai e-pastā pasts@mk.gov.lv , kur Jūsu iesniegtā informācija tiks reģistrēta un izvērtēta, vai arī sazinieties ar atbildīgo par personu datu apstrādi