Uzzini, kādi ir būtiskākie nozaru plānotie darbi 2022. gadā!

 • Aizsardzība un ārlietas:

  • Nacionālo bruņoto spēku kaujas spēju stiprināšana, paplašinot sadarbību ar pašmāju militāro industriju. Latvijas drošības stiprināšana sadarbībā ar NATO.
 • Tautsaimniecība:

  • Energoresursu patēriņa cenu samazinājums, mājokļu pieejamības sekmēšana un uzņēmējdarbības veicināšana reģionos. 2021. gadā uzsākto aktivitāšu turpināšana - atbalsta programmas mājokļu iegādei, daudzdzīvokļu ēku un privātmāju energoefektivitātes kāpumam, īres māju celtniecībai, kā arī atbalsts uzņēmējdarbības uzsācējiem un tālākai biznesa attīstībai reģionos.
 • Finanses:

  • Veiksmīga Eiropas Savienības fondu līdzekļu ieguldīšana Latvijas tautsaimniecībā nākamajos septiņos gados. Atveseļošanas fonda investīciju efektīva pārvaldība, 2023. gada valsts budžeta likuma projekta un likuma projekta par vidēja termiņa budžeta ietvaru sagatavošana.
 • Iekšējā drošība:

  • Astoņu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo būvniecības pabeigšana, vismaz astoņu katastrofu pārvaldības centru būvniecības uzsākšana, investīcijas tehnoloģijās. Modernu un piemērotu transportlīdzekļu iegādāšanās Valsts policijai un Valsts un ugunsdzēsības un glābšanas dienestam.
 • Zinātne:

  • Būtiska papildu finansējuma pētījumiem un dalībai Eiropas Kodolpētījumu organizācijā izmantošana.  Finansējuma īpatsvara pētniecībai un attīstībai no iekšzemes kopprodukta (IKP) palielināšana. Inovāciju fonda darbības uzsākšana.  Latvijas Viedās specializācijas jomu atbalstīšana - biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, farmācija, kā arī fotonika un viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas.
 • Sports:

  • Valsts kapitālsabiedrību pārvaldības centralizācija un sporta nozares finansēšanas pārvaldības un administratīvās pārvaldības modeļa reforma. Latvijas sporta bāzu saimniecību sakārtošana.
 • Kultūra:

  • Latvijas vēsturisko zemju darba plāna izstrādāšana, radošas personas statusa un sociālā nodrošinājuma sakārtošana, kā arī koncertzāles un laikmetīgās mākslas muzeja attīstīšana.
 • Sociālā aizsardzība:

  • Pasākumu īstenošana, kas palīdzētu sekmēt balansu starp darba un privāto dzīvi, pilnveidojot sociālā atbalsta pakalpojumu klāstu. 
   Lai uzlabotu senioru dzīves līmeni un materiālo situāciju, priekšlikumu sagatavošana bāzes pensiju noteikšanai. 
 • Infrastruktūra:

  • Sabiedriskā transporta sistēmas stiprināšana. Jaunu mūsdienīgu elektrovilcienu ieviešana, staciju modernizācija, dzelzceļa ātruma palielināšana, Rīgas metropoles sabiedriskā transporta tīkla izveidošana, vienota sabiedriskā transporta biļešu sistēma, “Rail Baltica” projekta īstenošana.
 • Tieslietas:

  • Sagatavošanās darbi, lai nodrošinātu tiesnešu un prokuroru kvalifikācijas celšanas sistēmas reformu un 2025.gadā darbu uzsāktu Tieslietu mācību centrs.
 • Veselības aprūpe:

  • Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas plāna 2022.–2024.gadam īstenošana - vēža skrīnings, rehabilitācija, samazinātas rindas pēc pakalpojumiem, jaunākās zāles, krūšu rekonstrukcijas operācijas u.c.
 • Vides aizsardzība un reģionālā attīstība:

  • Latvijas Klimata likumprojekta izveidošana, Digitālās transformācijas pamatnostādņu 2021. – 2027. gadam īstenošana. Nepieciešamo noteikumu sagatavošanas nodrošināšana, lai nodrošinātu Atveseļošanās fonda investīciju uzsākšanu un veicinātu klimata pārmaiņu mazināšanu, nevienlīdzības mazināšanu un digitālās transformācijas reformu īstenošanu.
 • Zemkopība:

  •  Sadarbība ar Eiropas Komisiju, lai sagatavotos nākamajam plānošanas perdioam 2023.-2027.gadam, Zaļā publiskā iepirkuma izpildes kontrolēšana un negodīgas konkurences ierobežošana.

Apkopojums veidots sadarbībā ar nozaru ministrijām.