Laiks: 2014.gada 4.jūnija plkst.11.00. Vieta: MK, Zaļā zāle, 2.stāvā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

1.  

Apstiprināt 7.05.2014 sēdes protokolu

I.Šimanska

2.  

Apstiprināt 4.06.2014 sēdes darba kārtību

I.Šimanska

3.  

Finanšu ministrijas ziņojums par plānotiem pasākumiem administratīvo barjeru novēršanai ES struktūrfondu apgūšanā 

S.Ozola, Finanšu ministrija

4.

Prezidentūras sekretariāta ziņojums par plānotiem pasākumiem, t.sk. – ministriju pasākumiem, kā arī par projektu konkursu prezidentūras aktivitāšu īstenošanai

I.Skujiņa, V.Kleinberga, LPESPS;
K.Zonberga, 
Latvijas Pilsoniskā alianse

5. 

Dažādi. Nākošās sēdes datums, laiks, darba kārtība.

I.Šimanska

 

Gunta Freimane
Valsts kancelejas 
Komunikācijas departamenta konsultante
Tālr.: 67082929, 28341699
E-pasts: gunta.freimane@mk.gov.lv