Laiks: 2015.gada 30.septembrī plkst. 11:00

Vieta: Ministru kabineta Zaļā zāle, 2.stāvā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā

 

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

1.          

Apstiprināt 30.09.2015. sēdes darba kārtību

Mārtiņš Krieviņš

Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs

2.          

Memoranda padomes vadītāja vietnieka ievēlēšana

Mārtiņš Krieviņš

Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs

3.          

Rasma Pīpiķe

Latvijas Pilsoniskās alianses direktore;

 

Ilona Torgašova

Valsts ieņēmumu dienests

4.          

Par Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020.gadam darbību īstenošanu un izpildes gaitu
 

Pēteris Vilks

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

5.          

Anda Smiltēna

Tieslietu ministrijas Administratīvo tiesību nodaļas vadītāja

6.          

Dažādi (nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība)

Mārtiņš Krieviņš

Valsts kancelejas direktors, Memoranda padomes vadītājs

 

Laura Titāne
Komunikācijas  departamenta
konsultante
VALSTS KANCELEJA
Brīvības bulv. 36, Rīga, LV-1520, LATVIJA
Tālr.67082929, mob.29355984