Laiks: 2013.gada 30.oktobrī plkst.11.00. 
Vieta: Zaļajā zālē, 2.stāvā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

1.  

Apstiprināt 28.08.2013. sēdes protokolu.

E.Dreimane

2.  

Apstiprināt 30.10.2013 sēdes darba kārtību.

E.Dreimane

3.  

Par vienota tiesību aktu izveides un saskaņošanas portāla izveidi

S.Līce

4.  

Par priekšlikumiem administratīvā sloga mazināšanai SIF administrēto finanšu instrumentu līdzekļu apguvē (tbc)

A.Bauere, S.Rieksta

5.  

Par NVO Latvijas pārstāvju ECOSOC (Economic and Social Council) veikto darbu un priekšlikumiem Latvijas NVO iesaistei komitejas darbā

G.Anča,

A.Gobiņš,

A.Krauze

6.  

Dažādi (nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība).

E.Dreimane

 

Gunta Freimane
Valsts kancelejas 
Komunikācijas departamenta konsultante
Tel. 67082929, 28341699
E-pasts: gunta.freimane@mk.gov.lv