Laiks: 2014.gada 2.aprīlī plkst.11.00. Vieta: Zaļajā zālē, 2.stāvā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

1.  

Apstiprināt 30.10.2013 sēdes protokolu

E.Dreimane

2.  

Apstiprināt 2.04.2014 sēdes darba kārtību

E.Dreimane

 

3.  

Memoranda padomes vadītāja vietnieka ievēlēšana

Memoranda padome

4.  

Kultūras ministrijas ziņojums par 2014.gadā plānotiem sabiedrības integrācijas (t.sk. par pilsoniskās sabiedrības attīstības) pasākumiem

S.Vēvere, Kultūras ministrija

5.  

Par Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanu 2013.gadā un aktuāliem uzdevumiem 2014.gadam

Par Memoranda padomes darbības efektivizēšanu

Valsts Kancelejas pārstāvis un NVO pārstāvji

Gunita Berķe, Inese Siliņa

6.  

Par MK noteikumu projektu "Latvijas Būvniecības padomes izveidošanas un darbības kārtība"

J.Spiridonovs,

Ekonomikas ministrija

7.  

Dažādi (nākošās sēdes datums, laiks, darba kārtība).

E.Dreimane

 

Gunta Freimane
Valsts kancelejas 
Komunikācijas departamenta konsultante
Tālr.: 67082929, 28341699
E-pasts: gunta.freimane@mk.gov.lv